17/07
2018

Loonkloof wordt groter

Miljoenen voor bedrijfstop: inkomens stijgen, loonkloof neemt toe

Salarisverhogingen en riante bonussen. Na een aantal jaren van minder harde groei stijgen topinkomens weer sneller. Ook de loonkloof tussen de top en de werkvloer loopt op.
Nederlandse werknemers zijn er vorig jaar namelijk niet echt op vooruit gegaan; hun lonen stegen ongeveer even hard als de inflatie. De stijging van de cao-lonen blijft ver achter bij de economische groei van ruim 3 procent, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder dit jaar.
Lees meer

Onze partners