23/07
2018

HR-professionals, laat technologie voor je werken

Door technologie verandert de wereld sneller dan ooit, en de arbeidsmarkt verandert mee. Door automatisering en de inzet van robots, zullen vooral routinematige functies de komende jaren verdwijnen. De relatie tussen werkgever en werknemer gaat drastisch veranderen. Wat betekent dat voor de rol van HR-professional?

Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Nederland, ziet vooral kansen. Zij geeft haar visie op de arbeidsmarkt van morgen en de enorme impact van technologische ontwikkelingen op toekomstige arbeidsverhoudingen.

Lees hier het hele artikel van RTLZ of lees hieronder verder:

Leer!
“De technologie die nu op ons afkomt, haalt complete businessmodellen en samenwerkingsverbanden onderuit. Met name datagedreven technologie gaat namelijk veel verder dan het inzetten van automatisering of een sprekende computer. Technologie gaat niet over welke banen er verdwijnen of welke banen er bijkomen, het gaat over hoe we met elkaar omgaan in het arbeidsproces. Werkgevers én werknemers zouden zich daar op moeten voorbereiden en (vooral) kijken naar de mogelijkheden die er zijn.

De meeste ondernemers zijn zich bewust van het feit dat het onzeker is of hun bedrijf over vijf jaar in de huidige vorm nog bestaat. Dat betekent dat je jezelf moet verdiepen in technologie. Struin het internet af, lees blogs, kijk vlogs, spreek met collega’s, spreek met concurrenten, leer! Het komt echt aan op ondernemen. Je moet nieuwsgierig zijn én blijven, naar welke ontwikkelingen en technologieën voor jou relevant zijn. Daarmee speel je in op de toekomst en vergroot je de kans dat technologie echt vóór je gaat werken.

Big data
Met datagestuurde processen kun je een businessmodel optimaliseren én je service aanscherpen: denk bijvoorbeeld aan een gemeente die op basis van data al kan zien dat iemand straks moet aankloppen voor een uitkering, bijvoorbeeld omdat een opdracht afloopt. Die gemeente kan dan proactief iemand benaderen: ‘Ik zie dat je opdracht binnenkort afloopt, laten we nu alvast actie ondernemen.’

Een grote uitdaging is de beveiliging. Het gaat er, terecht, steeds vaker om: ben jij als werkgever te vertrouwen? Wat doe je met mijn data? Blockchain - een keten van databases die informatie extra beveiligt - kan daarbij helpen, maar dat is nog best een moeilijke technologie. Als we erin slagen om die privacy op-en-top te waarborgen, dan zal big data een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het arbeidsproces.

We gebruiken data nu vooral om te zien wat mensen kunnen, maar op termijn hopen we ook te weten wat mensen wíllen. Misschien zoeken ze geen beter betaalde baan, maar juist eentje met meer flexibiliteit, omdat die beter past bij hun privésituatie.

Hiërarchie doorbreken
Techniek heeft er in het verleden voor gezorgd dat veel zwaar en vuil werk door machines is overgenomen en dat is prachtig, maar we moeten er voor waken dat we niet alleen bestaande businessmodellen optimaliseren. We moeten juist ook kijken naar nieuwe wegen, voor zowel werkgever als werknemer. Durf als werkgever aan je mensen te vragen: ‘Wat heb jij nodig om het voor jou beter te maken?’

Technologie personaliseert en doorbreekt ook hiërarchie. De huidige grenzen in de relatie tussen werknemer en werkgever gaan echt veranderen. De jongere generatie zoekt naar de toegevoegde waarde die een werkgever biedt en de ruimte die ze krijgen om zich vrij te bewegen binnen een netwerk. Dankzij technologie is samenwerken niet meer plaatsgebonden. Zie dit ‘loslaten’ niet als een bedreiging, maar juist als een prachtige kans op een mooie en langdurige arbeidsrelatie.

Niet alleen van werkgevers, maar ook van werknemers wordt steeds meer gevraagd. Technologische ontwikkelingen maken dat een leven lang leren en ontwikkelen noodzaak is. Dat maakt veel werknemers onrustig. De werknemer is zelf verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling, maar de werkgever kan hem wel begeleiden op zijn reis door de arbeidsmarkt.

Wederkerigheid
De rol van werkgever en HR-professional zal op veel vlakken dus drastisch veranderen. Het sleutelwoord is wederkerigheid: het creëren van een gelijkwaardig speelveld voor werkgever en werknemer, waarbij je als HR-professional tegemoet komt aan de verschillende behoeften van werknemers. Daar waar de één, bijvoorbeeld door zijn privésituatie, geholpen is met flexibele werktijden, heeft voor de ander wellicht opleiding meer prioriteit. Als je daar goede afspraken over maakt, blijkt in de praktijk dat je als werkgever veel individuele behoeften kunt faciliteren en ruimte kunt bieden voor persoonlijke ontwikkeling, wat de arbeidsrelatie ten goede komt. Technologie kan daar een enorme driver voor zijn: het maakt dat het eenheidsworst-principe kan worden verlaten. Uiteraard moeten we daar wel zorgvuldig mee omgaan, zeker op het gebied van privacy.

Vanzelfsprekend blijft de menselijke maat, of personal touch, altijd ook van heel groot belang. Wanneer je een persoonlijke aanpak kunt combineren met technologische mogelijkheden, ontstaat een prachtkans waar werkgevers en werknemers in de toekomst samen van profiteren.”

Rens de Jong interviewde de directeur van Eqraft over de invloed van technologie op zijn bedrijf. Klik hier voor het filmpje.

Bron: RTLZ

Onze partners