14/01
2019

Goed HR beleid verbetert bedrijfsresultaten: een uitnodiging voor het doen van onderzoek

De VHPG (Vereniging HR-Professionals gezondheidszorg) hecht eraan om niet alleen als HR-Platform te fungeren voor de aangesloten leden, maar ook om onderzoek te doen naar de 'hardheid' van het gekozen HR-beleid in instellingen in relatie met de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Als zodanig heeft de VHPG het besluit genomen om jaarlijks een onderzoeksbeurs ter beschikking te stellen.

Onderzoeksonderwerp
Het onderzoeksonderwerp van de VHPG is: welke investering/inspanning op HR-gebied levert welke opbrengst op. Als er wordt gesproken over HR-onderdelen dan bedoelen we alle activiteiten op het gebied van personeel, organisatie, opleidingen/training en ontwikkeling. Het gaat daarbij niet alleen om wat HR doet, maar zeker ook om de organisatie van HR, de wijze van inbedding in de organisatie, de inrichting, etc.

Wie kan aanvragen?
Het onderzoek staat open voor onderzoeksvragen van enthousiaste HR-professionals, werkzaam bij de aangesloten instellingen. Om meer dynamiek in het onderzoek te leggen wordt bij voorkeur geopteerd voor een onderzoeksvraag van een duo. Het onderzoek dient zowel bronnen- als praktijkonderzoek te bevatten en gericht op een concrete praktijksituatie. De VHPG hecht, naast een gedegen aanpak, ook aan originaliteit, non-conventionele aanpak en out-of the-box denken. Wat betreft niveau van onderzoek zit de VHPG op de lijn van HBO+/WO

Lees hier de volledige uitnodiging voor het doen van onderzoek

 

foto: Photo by rawpixel on Unsplash

Onze partners