19/02
2019

Consequenties van de Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Tweede Kamer heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) aangenomen. We zetten de belangrijkste consequenties op een rij.

Vanwege een aantal amendementen en moties wijzigt nog wel het nodige in de nieuwe arbeidswet, bijvoorbeeld op het gebied van proeftijd, payroll en seizoensarbeid. We lichten hier vier punten toe. In het oorspronkelijke wetsvoorstel stond een verlenging van de maximale proeftijd bij contracten voor onbepaalde tijd tot vijf maanden. Dit voorstel wordt geschrapt. De proeftijd voor contracten van twee jaar of langer blijft maximaal twee maanden

Identieke arbeidsvoorwaarden
Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn in identieke of vergelijkbare functies werkzaam zijn. Extra maatregel: payrollwerkgevers moeten ook zorgen voor een pensioenregeling die aansluit bij de pensioenpremies in de betreffende sector of bij minstens bij de gemiddelde werkgeverspremie voor pensioen in Nederland.

Seizoensarbeid
Sommige sectoren zijn afhankelijk van seizoensgerelateerde omstandigheden, denk aan de land- en tuinbouw en sportsector. Vooral hier zijn problemen rondom de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans denkbaar. De regering wil gesprekken met sociale partners initiëren over specifieke knelpunten en maatwerkoplossingen onderzoeken.

Scholing
Voor het ondersteunen van werkgevers bij het stimuleren van de leercultuur in het MKB, is een bedrag van 48 miljoen gereserveerd, inclusief bedrijfsscholen en bij- en omscholing. Doel is om te zorgen dat werknemer duurzaam inzetbaar blijven in de snel veranderende arbeidsmarkt en om het mkb aantrekkelijk te maken

Onze partners