24/03
2019

Gewoon starten met HR analytics

De hoeveelheid data groeit exponentieel. Ook op HR-gebied. Iedere dag weer worden duizelingwekkende hoeveelheden data geproduceerd. En daar wil je, móet je, kaas van maken. Want data zijn het nieuwe goud. Als je de juiste vragen stelt en de antwoorden uit die data weet te halen, dan levert dat een enorme toegevoegde waarde op voor de organisatie. Je zult ergens moeten beginnen met HR analytics. Sommigen zeggen zelfs ‘begin gewoon’, zonder poespas.

Maar dan is een beetje achtergrond over wat onder HR analytics wordt verstaan en hoe de analytics-functie binnen organisaties zich ontwikkelt wel handig. Dat wordt in dit artikel beschreven. Daarbij wordt aangesloten bij het door Bersin by Deloitte ontwikkelde People Analytics Maturity model.

‘Gewoon starten met HR analytics’

Luc Dorenbosch en Tony Brugman schrijven in het boek HR Analytics, een 7e zintuig voor de moderne HR-professional, dat ze de HR-professional willen helpen het vak meer analytisch uit te oefenen.

Op basis van praktijkvoorbeelden bieden ze praktische handreikingen waarmee je als moderne en nieuwsgierige HR-professional leert:

  • Eerder durven starten: hoe maak je een begin?
  • Sneller opmerken: is er iets aan de hand?
  • Beter waarnemen: wat is er exact aan de hand?
  • Sterk onderbouwen: hoe komt dat dan?
  • Krachtiger visualiseren: zien jullie wat ik zie?
  • Adequater reageren: wat kunnen we nu het beste doen?
  • Structureel verankeren: hoe zorgen we ervoor dat het een continu proces wordt?

Deze handreikingen kunnen gelezen worden als een soort stappenplan om te starten met HR analytics. Ze zijn vooral ook een aanmoediging voor de HR-professional om aan de slag te gaan met analytics.

Overigens halen Dorenbosch en Brugman de mythe onderuit dat analytics niet geschikt zou zijn voor kleinere organisaties. Ook kleinere organisaties beschikken over relevante data die geanalyseerd kunnen worden en waarop beslissingen gebaseerd kunnen worden.

Lees verder

Bron: Pi/GITP partner van de NVP

Onze partners