02/04
2019

Technologie oplossing voor personeelskrapte

Inmiddels heeft een meerderheid van de bedrijven in Nederland last van de krappe arbeidsmarkt. Kleine en grote bedrijven vissen deels in dezelfde personeelsvijver, waarbij het kleinbedrijf het onderspit delft als het aankomt op een loonstrijd. Een oplossing om de personeelskrapte ook op de langere termijn het hoofd te bieden is het investeren in nieuwe technologie en automatisering, zodat efficiënter kan worden gewerkt. Kleinere bedrijven doen dit echter minder snel dan grote bedrijven, terwijl dit juist ook voor deze bedrijven volop mogelijkheden biedt.

Bedrijven vissen deels in dezelfde vijver

Uit een enquête van het ING Economisch Bureau onder bestuurders van ruim 1.000 bedrijven blijkt dat circa tweederde van de bedrijven – zowel groot als klein - in Nederland inmiddels kampt met een tekort aan personeel. Kleine (5-50 werkzame personen), middelgrote (50-250 werkzame personen) en grote bedrijven (250 en meer werkzame personen) vissen deels in dezelfde personeelsvijver. Waar het kleinbedrijf met name moeite heeft om middelbaar opgeleid personeel aan te trekken, hebben (middel)grote bedrijven vooral moeite met het aantrekken van hoger opgeleid personeel. Het aantrekken van lager opgeleid personeel blijkt voor alle bedrijven het minst lastig.

Lees verder

Bron: ING

Onze partners