16/04
2019

Weinig cao’s afgesloten in maart

Er zijn in maart tien cao’s afgesloten, zo bericht werkgeversvereniging AWVN. Dat is weinig, zeker als je bedenkt dat er in maart meestal meer dan dertig akkoorden worden gesloten.

De AWVN wijt het lage aantal nieuwe akkoorden aan de kloof tussen de looneis van de vakbonden en de ruimte die meeste bedrijven en bedrijfstakken zien. FNV zet bij de meeste onderhandelingen bijvoorbeeld in op een loonstijging van vijf procent. Hierdoor duren de onderhandelingen langer dan normaal.

In 2019 lopen in totaal 420 cao’s af voor 3,1 miljoen werknemers. Daarvan zijn er in de eerste drie maanden 79 vernieuwd. Omdat in 2018 ongeveer vijftig afgelopen cao’s niet zijn vernieuwd, kan het aantal cao’s in 2019 hoger uitkomen dan 420.

Onze partners