17/06
2019

Belangrijkste uitkomsten pensioenakkoord

Het heeft ‘even’ geduurd, maar na bijna een decennium onderhandelen heeft de regering een pensioenakkoord gesloten met vakbonden en werkgeversorgansiaties. Ook oppositiepartijen PvdA en GroenLinks schaarden zich achter het akkoord. Hoewel de komende periode wordt benut om de maatregelen op detailniveau uit te werken, zetten we de belangrijkste uitkomsten op een rij. Zo gaat het pensioen meer aansluiten op de persoonlijke situatie en…

wordt het voor pensioenuitvoerders eenvoudiger om het pensioen te laten meebewegen met de economie. Draait het goed, dan is er ruimte voor indexatie. Waait er economische tegenwind dan is het makkelijker om pensioen - naar beneden - bij te stellen. Het kabinet wil ongeveer 800 miljoen euro extra investeren om mensen een gezonde werkomgeving te bieden.

Zware beroepen?
Hoewel nog niet helemaal helder is wat exact onder de categorie zware beroepen valt, wil de regering wel dat medewerkers met een zwaarder beroep eerder met pensioen kunnen. ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) kunnen nu - net als reguliere werknemers - ook een pensioen afsluiten, waarbij ZZP’er zich wel verplicht moeten gaan verzekeren voor arbeidsongeschiktheid.

Op basis van de financiële spelregels moeten veel pensioenfondsen het pensioen van deelnemers aan het eind van dit jaar korten. Door snel ingrijpen in dit regelstelsel wil de regering het korten voorkomen.

Iedere deelnemer krijgt op de pensioeningangsdatum de optie om een deel van het ouderdomspensioen - maximaal 10% - in één keer op te nemen, bijvoorbeeld om hun hypotheek af te lossen. De details worden nog in kaart gebracht.

AOW-leeftijd
De link tussen AOW en pensioen heeft al veel (gespreks)stof doen opwaaien, zeker nu de AOW-leeftijd in Nederland de laatste jaren is meegestegen met de levensverwachting. Het conceptakkoord gaat ervan uit dat de AOW-leeftijd tot en met 2021 op 66 jaar en 4 maanden blijft. Aanvankelijk zou dit 67 jaar zijn. Vervolgens gaat de AOW-gerechtigde leeftijd in twee fases omhoog, zodat dit in 2024 op 67 jaar uitkomt. Daarna wordt opnieuw naar de levensverwachting gekeken. 

Onze partners