17/07
2019

3 vragen aan… Peter Buisman (Hoofd Human Resources GVB)

Het GVB (voorheen Gemeentevervoersbedrijf) van Amsterdam vervoert iedere dag 843.000 mensen via bus, tram, metro en de veren over het IJ en het Noordzeekanaal. Peter Buisman is er druk bezig om al die chauffeurs, conducteurs en andere personeelsleden gereed te maken voor een toekomst waarin ze duurzaam inzetbaar zijn én voorbereid zijn op de zich almaar sneller voortschrijdende digitalisering. We stelden Peter drie vragen.

Wat zijn de belangrijkste thema’s waarmee jij je vanuit HR bezighoudt?
“Ik ben voornamelijk bezig met cultuuraspecten en veranderingstrajecten. Digitalisering is een van die grootste veranderingen, een ontwikkeling die niet te stoppen is. En dus moeten wij als GVB daarop voorbereid zijn. Een mooi voorbeeld vind ik de conducteur. In het verleden ontleende de conducteur zijn bestaansrecht aan het controleren van geldige vervoerbewijzen, maar onder andere door de OV-chipkaart is dat nu volledig geautomatiseerd. Tegelijk is er in een stad die overspoeld wordt door toeristen grote behoefte aan mensen die gastheer of -vrouw kunnen zijn, die als vraagbaak kunnen fungeren en voor sociale veiligheid kunnen zorgen. Die rol van conducteur is dus enorm aan het veranderen. Het liefst maken we die omslag met onze bestaande medewerkers, want dat biedt hen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en stappen te maken.”

Hoe houd je al die mensen met pittige beroepen in een overvolle stad duurzaam inzetbaar?
“Dat is absoluut een uitdaging. Kijk, het GVB is erg getraind om elke dag op hetzelfde moment dezelfde prestatie te leveren. Mensen willen gewoon dat de bus op tijd voor hun neus staat. En als je iedere dag gewend bent hetzelfde te doen, betekent dat automatisch dat je minder open staat voor verandering. Het zit gewoon niet zo in ons DNA. Maar als je over duurzame inzetbaarheid praat, dan moet je juist wél kunnen veranderen. We willen onze mensen in hun kracht zetten en daarvoor moet je jezelf voortdurend blijven ontwikkelen. Dat is de sleutel. Hoe we onze mensen daar dan toch in mee krijgen? Door een vergezicht te schetsen waarin ze niet alleen tijdens hun carrière, maar ook nog daarna een waardevol leven kunnen leiden. Vervolgens werken we stapje voor stapje naar dat doel toe. Het is ook belangrijk om het van onderop te laten komen. Neem de balie in de tram; voorheen was dat een niet al te toegankelijk hokje waarin de conducteur bijna opgesloten zat. Nu is dat een open plek die uitnodigt tot communicatie. Dat is een idee van de medewerkers zelf geweest.”

Je bent ook bestuurslid van de NVP. Hoe zie je de rol van de NVP in de komende jaren?
“Van mij mag de NVP best wat meer richting geven aan discussies die binnen ons vakgebied spelen. Misschien doen we dat te weinig omdat HR-mensen van nature redelijk bescheiden zijn. Ze zijn een beetje van Be good and don’t tell it, haha. Maar ik denk dat het goed is voor de beroepsgroep als de NVP zich vaker als autoriteit opstelt en wat vaker voor reuring zorgt. Niet als doel op zichzelf, maar om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het HR-vak.”

Onze partners