22/07
2019

HR Proffie overgedragen aan NVP

HR-Proffie initiatiefnemer Berenschot draagt dé HR-vakprijs over aan de trouwste partner van de HR Proffie: de NVP 

Berenschot heeft de HR Proffie overgedragen aan de NVP, waarmee de continuïteit en de doorgroei van de 16 jaar bestaande HR-vakprijs is gewaarborgd.

De laatste jaren heeft Berenschot zich vol ingezet op het verbreden van de kring van organisaties die bij het event betrokken zijn. Dé HR-vakprijs verdient immers een HR-breed podium. In de praktijk werd het in “de markt” echter vooral als een Berenschot-prijs gezien. Niet geheel onlogisch aangezien Berenschot in 2004 initiatiefnemer was. De verdere verbreding c.q. doorontwikkeling van de HR Proffie werd belemmerd vanwege de te sterke associatie met Berenschot en de veronderstelde commerciële belangen.

(foto inzet) Hans van der Spek (Berenschot) en Graciela van der Stroom (NVP)

“Aangezien wij veel waarde hechten aan continuering en verdere ontwikkeling van de HR Proffie zijn wij op zoek gegaan naar een andere organisatie die de sturende rol op zich zou kunnen en willen nemen”, aldus Hans van der Spek, binnen Berenschot projectmanager van de afgelopen edities van de HR Proffie. “De NVP, hèt netwerk voor HR-Professionals, is niet alleen al jarenlang partner van de HR Proffie, maar natuurlijk een logische kandidaat om de regierol voor de jaarlijkse toekenning en uitreiking van de HR Proffie op zich te nemen”.  

Graciela van der Stroom als NVP-bestuurslid al een aantal jaar betrokken bij de HR Proffie: “Bij de NVP geloven we in de professionele ontwikkeling van onze leden en van ons vak. En we geloven ook dat dit door ons geïnitieerd moet worden: kennis is niets zonder actuele inzichten, expertise moet gedeeld worden, opinies stimuleren vooruitgang. De HR Proffie sluit daar perfect bij aan, omdat dit platform HR professionals een fantastische kans biedt om via een breed podium te laten zien wat er binnen organisaties gerealiseerd wordt in het kader van ‘werk’ dat bijdraagt aan organisatiesucces. Daarom zijn wij ook al jaren als partner verbonden aan deze HR-vakprijs en zien wij het als een logische stap om nu het stokje over te nemen van Berenschot. We kijken er enorm naar uit om het initiatief van Berenschot voort te zetten en verder te ontwikkelen. En we zijn blij dat Berenschot als partner bij de HR Proffie betrokken blijft.”

De HR Proffie
Wordt sinds 2004 jaarlijks uitgereikt aan een organisatie die het beste HR-beleid heeft. Het vakgebied laat met deze prijs graag zien dat er innovatieve en inspirerende ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van HR in Nederland. De HR Proffie wordt toegekend aan die organisatie die in de praktijk heeft laten zien hoe HR-strategie en HR-activiteiten goed kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden. Dat kan bijvoorbeeld een doordachte organisatie-aanpassing zijn, een nieuwe slimme wervingstechniek, een succesvol opleidingsprogramma of een geslaagd cultuurveranderingsprogramma. De vakjury is niet zo zeer op zoek naar volledige perfectie maar naar best-practices; concrete voorbeelden die het HR-vakgebied kwalitatief verder brengen.

De vakjury
De inzendingen voor de HR Proffie worden door een deskundige vakjury, bestaande uit vertegenwoordigers van de wetenschap en uit de praktijk, beoordeeld op een aantal hoofdcriteria. Daarnaast kan de jury op basis van bijzondere omstandigheden accenten leggen bij de eindafweging. In het juryrapport zullen deze uiteraard worden toegelicht. De winnaar mag zich dan ook met recht profileren als de organisatie met het beste trackrecord op het terrein van adaptief personeelsmanagement.

Ben je geinteresseerd om een keer met jouw organisatie deel te nemen aan de HR Proffie? In 2020 wordt de eerstvolgende prijs uitgereikt. Wil je op de hoogte blijven, laat het ons dan weten via communicatie@nvp-hrnetwerk.nl. Zodra er meer informatie is over de prijs sturen wij je die toe.

Onze partners