01/10
2019

Studenten recruiten? Topdrukte op de campus

Meer dan de helft van de studenten wordt in het laatste jaar van hun studie benaderd door een recruiter. Dit aantal stijgt flink. Niet iedereen staat in de belangstelling: vrouwelijke studenten krijgen veel minder aanbiedingen.

Recruiters weten studenten steeds beter te vinden. Ze zoeken een keer per kwartaal of vaker contact met meer dan een derde van de studenten (35%). Dat is fors meer dan een jaar eerder. In de eerste helft van 2017 benaderden ze nog maar 23% van de studenten, blijkt uit Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO).

Studenten staan nu zelfs meer in de belangstelling voor een baan dan de gemiddelde Nederlandse beroepsbevolking. De sourcingsdruk van deze groep is bijna 4 procentpunt lager (31,4%). Studenten zijn natuurlijk voor werkgevers een interessante groep om te werven en willen deze zo vroeg mogelijk aan zich binden.

Vrouwen minder vaak gevraagd voor een baan
Niet iedereen krijgt in 2019 veel aandacht van recruiters. Vrouwelijke studenten worden in 2019 veel minder benaderd dan mannelijke studenten: respectievelijk 30% en 42%.  

48% van de vrouwen is zelfs nog nooit in beeld geweest bij een recruiter. Bij mannen is dit 36%. Dit grote verschil was niet eerder te zien de afgelopen jaren. In de eerste helft van 2018 werd 26% van de vrouwen benaderd en 28% van de mannen.

Hbo’ers vaker benaderd
Het verschil naar opleidingsniveau is ook groot. Hbo- en wo-studenten worden vaker benaderd door recruiters dan mbo’ers. Wel is er bij mbo’ers een geleidelijke stijging te zien in de afgelopen twee jaar.

Opvallend is de grote stijging van het aantal academici dat op de universiteit al in contact komt met een wervingsprofessional. Dit percentage steeg van 26% in de eerste helft van 2018 naar 41% in de eerste helft van 2019.

Top 5 meest lastig benaderde studierichtingen
De meeste aandacht krijgen bedrijfskundigen. Een ruime meerderheid (61%) van deze studenten wordt minimaal een keer per kwartaal benaderd voor een baan. Daarna volgen studenten van de richting welzijn (50%), economie (49%), management & bestuurskunde (48%) en informatica & ICT (46%). De laagste sourcingsdruk is er bij studenten van gezondheidszorg & verpleegkunde, hier wordt maar 21% van de studenten benaderd door een recruiter.

Top 5 meest benaderde studenten (per studierichting)

Studenten van informatica & ICT worden steeds vaker benaderd door recruiters, een van de grootste stijgers binnen de studierichtingen. In 2017 werd nog maar 17% van de studenten benaderd. Dit steeg in 2018 naar 26% en in 2019 naar 46%. Uit eerder onderzoek van Intelligence Group en Sterksen bleek al dat het percentage studenten dat binnen 5 jaar afstudeert afneemt. “Veel IT-studenten krijgen tijdens hun studie allerlei aanbiedingen van werkgevers. Als een aanbod goed genoeg is kan een IT-student overwegen om hier op in te gaan.  De cursussen die werkgevers bieden, sluiten vaak beter aan bij het werkveld dan de lessen die op de hogeschool of universiteit worden gegeven,” aldus Gijs de Haas van Dorsser, managing director Intelligence Group.

Bron: Intelligence Group

Onze partners