17/09
2019

Infographic: Feedbackcultuur in Nederlandse organisaties

De traditionele beoordelingssystematiek, met jaarlijks één functioneringsgesprek en één beoordelingsgesprek, is niet meer van deze tijd.

Moderne, wendbare organisaties vragen vaker om een evaluatie van prestaties en gedrag. Continue feedback is nodig. Bovendien is het direct geven van feedback veel effectiever om een gedragsverandering te realiseren. Organisaties doen er goed aan om te streven naar een cultuur waarin het normaal, veilig en gewenst is om feedback te geven en ontvangen. Uit het GITP PiCompany onderzoek naar de hedendaagse feedbackcultuur zijn interessante resultaten gekomen. Zo is nu bekend hoeveel bedrijven een online feedbacktool gebruiken en wat voor voordelen ze hieruit halen. Daarnaast is er inzicht gekregen in de frequentie en kwaliteit van feedback geven binnen deze organisaties - en of de medewerkers zich ook veilig voelen om feedback te vragen. Deze resultaten zijne uitgeschreven in een rapport. De belangrijkste resultaten, informatie en cijfers uit het onderzoek naar de feedbackcultuur in Nederlandse organisaties zijn samengevat in deze infographic 

 komen in deze infographic aan bod.

Bron: GITP PiCompany NVP-Partner

Onze partners