16/10
2019

Egmond Borgdorff over het nieuwe beoordelen

In het verlengde van de presentatie van Kilian Wawoe en de inhoudelijke inzichten in zijn nieuwe boek, toonde Egmond Borgdorff de nieuwe HR-praktijk bij Achmea die al veel van de learnings in de praktijk brengt. Als HR-manager stond Borgdorff, intussen zelfstandig HR-strateeg, aan de wieg van ‘het nieuwe belonen en het nieuwe beoordelen’, waarbij de grote verzekeraar vaste waarden overboord zette. “Het is een proces van proberen, vallen en opstaan, maar wel met een duidelijke doelstelling. TOP staat centraal…”

Bij Achmea kiest HR voor TOP, waar het fundament rust op drie pijlers: Talent, Ontwikkeling en Presteren. De focus ligt op het vergroten van prestatie- en leervermogen en werkplezier.  Om de transformatie van het ‘oude’ systeem naar de ‘nieuwe beoordelingsparameters’ in kaart te brengen, geeft Borgdorff aan welke veranderingen gefaseerd in drie jaar (2017: pilots, 2018: opschaling, 2019: uitrol) zijn doorgevoerd. Dus: van toewijzing van afspraken en doelen door management naar regie van medewerker over bijdrage aan doelstellingen. Korte cyclische dialoog, gebaseerd op feedback. Van talentontwikkeling voor de happy few naar talentontwikkeling voor iedereen. Van focus op minuputen naar sterke punten benadering en waarderende dialoog. Van drie gesprekken (plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek) naar continue dialoog en feedback. Van ‘het systeem’ is leidend naar ‘ontwikkeling medewerker’ is leidend. Tot slot: van beloning en beoordeling volgens 5 punt schaal naar continu gesprek over ontwikkeling en prestaties, beoordeling via vaste periodiek.

Borgdorff: “In het oude systeem was de hoogte van het salaris sterk afhankelijk van de beoordeling en dus van je manager, dat is nu al veel meer in balans. De leidinggevende komt meer in een coachende rol, zowel 1-op-1-coaching als het sturen van teams. We zetten in op optimale motivatie en op welke waarde kan een medewerker toevoegen aan de business. In een sterk veranderende wereld - denk aan globalisering, platformisering, personalisering en ander klantgedrag - kiezen we bewust voor een andere manier van samenwerken. Experimenteren en daarvan leren. Of het werkt? Dat zal de nabije toekomst uitwijzen. Eind 2019 moeten medewerkers ook zelf met evaluaties komen. De signalen zijn positief. Voor succes ligt geen blauwdruk klaar, maar door deze cultuurverandering is de sfeer duidelijk verbeterd en met gemotiveerde medewerkers bereik je doorgaans meer…”

Onze partners