16/10
2019

Slaat de arbeidsmarkt om?

Voor het eerst sinds het laatste kwartaal van 2013 is er sprake van een daling van het aantal vacatures. Dat blijkt zowel uit cijfers van zowel de Intelligence Group als van de brancheorganisatie van uitzendondernemingen ABU.

In het derde kwartaal van 2019 was het vacatureaanbod 5,3 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Al eerder was een afname van de groei te zien, maar nu was er voor het eerst sprake van een daadwerkelijke daling. Hoewel het absolute aantal vacatures nog steeds hoog is, zien experts deze cijfers als een teken dat er een omslag op de arbeidsmarkt aan zit te komen. Mede gezien het feit dat het aantal uitzenduren volgens de ABU al langer daalt, sinds eind 2018. De krimp van vacatures die gemeld zijn via de uitzendbranche is groter dan gemeld via de werkgevers.

In de IT-sector vindt de grootste daling plaats. Daar nam het aantal vacatures af met 26%. Vooral programmeurs kunnen minder makkelijk emplooi vinden. Naast de IT liep het aantal vacatures het sterkst terug in de vakgebieden communicatie, marketing en PR (-22%), persoonlijke dienstverlening (-21%), recreatie, sport en toerisme (-14%) en beleid & bestuur (-12%). Ook na 2019 wordt een verdere krimp van de vacatures voorzien.

Onze partners