16/10
2019

Drie vragen aan Johan van der Hel, Chief Human Resources Officer Corbion

Na zijn studie rechten aan de Erasmus Universiteit was Johan van der Hel eerst Group HR Director van VION Food Group en bekleedde hij stevige internationale HR-functies bij DSM, voordat de HR-strateeg bij Corbion in dienst trad als Chief Human Resources Officer. Corbion is mondiaal marktleider op het gebied van melkzuur. Het bedrijf levert high-performance biobased producten voor onder meer de bakkerij- en vleessector tot de farmaceutische en de auto-industrie. Michiel Koning van P&O Partner sprak in de vorige editie van deze rubriek zijn bewondering uit voor de werkwijze van Johan van der Hel, die het lef heeft ijzersterke mensen om zich heen te verzamelen en toch een stevige positie in de Executive Committee heeft. “Om een strategie echt te laten werken, heb je goede mensen nodig. Zij zijn de sleutel tot succes. Daarbij hanteer ik het adagium dat iedere manager ervoor moet zorgen dat hij of zij medewerkers in zijn team moet hebben die eigenlijk aan ‘de poten van je stoel’ - lees: functie - moeten knagen.” 

Allereerst om de strategie te kunnen uitvoeren, ten tweede om te zorgen dat er voldoende opvolgingspotentieel is en ten derde om je leven te ‘vergemakkelijken.’ Het is makkelijker delegeren aan uitstekende mensen die maar een half woord nodig hebben en de energie om een extra stap te maken!”

1. Waar ligt nu de focus voor HR binnen Corbion?
“Na de verzelfstandiging en de AMX-beursnotering lag de focus op het stroomlijnen van de organisatie en het opzetten van het internationale HR-beleid en -procedures. Van ‘hire to fire’ en ondersteund door een nieuw wereldwijd HR-informatiesysteem: SAP Successfactors. Misschien niet spannend voor de lezer, maar wel een algemene HR-les: eerst zorgdragen dat je een ‘right to play’ hebt voordat je daadwerkelijk mag spelen. Gesteund door een aantal HR-processen die het verschil maken. Denk aan engagement, talent-review en succession planning, programma’s voor talent ontwikkeling, post acquisitie en integratie bij M&A’s en inclusion & diversity. Hierbij steun ik vaak op de uitstekende opleiding en ervaring die ik heb opgedaan bij DSM. Wij passen wat we daar hebben geleerd selectief toe, heel pragmatisch, passend bij de ondernemende ‘can do’ mentaliteit die Corbion typeert en zo leveren we met een relatief klein team een topprestatie.”

2. Heeft de invoering van de WAB veel consequenties voor Corbion en, zo ja, hoe speelt HR daarop in…?
“Als werkgever zet Corbion alleen dan flexibel werk in als de aard van de arbeid daarom vraagt en niet alleen omdat het een kostenvoordeel oplevert. Dit komt omdat de overgrote meerderheid van onze bedrijfsprocessen juist vragen om een goede opleiding en relevante ervaring, waar we langdurig en van beide kanten gebruik van willen maken. Flexibele arbeid hoeft hier niet per definitie in te passen. We willen juist vaker vaste contracten. Natuurlijk zijn er ook seizoensgebonden omgevingen waar we tijdelijk ‘boots on the ground’ nodig hebben en flexibele inzet ook de beste oplossing is. Laten we ook niet vergeten dat sommige flexwerkers dat ook willen blijven en niet op zoek zijn naar een vaste dienstbetrekking. De voortgaande individualisering van de maatschappij doet ook hier opgeld.”

3. Wat is uw visie op duurzame inzetbaarheid?
“Vitaal is het sleutelwoord. In tegenstelling tot wat in het verleden vaak is gepraktiseerd - hoe maken we regelingen om mensen eerder met pensioen te laten gaan? Of: meer vrije dagen naarmate ze ouder worden - denk ik dat gezondheid van lichaam en geest en een flexibele mind-set de sleutel is om duurzaam te kunnen doorwerken. Het is zelfs zo dat steeds meer mensen ook na het pensioen willen doorwerken. Als bedrijf moeten wij, naast bewuste keuzes die medewerkers zelf moeten maken, daarop inspelen en ondersteuning bieden. Gelukkig zijn er inmiddels veel externe aanbieders om ons daarbij te helpen. Natuurlijk moeten we, waar het zwaardere fysieke arbeid betreft, onze ogen niet sluiten voor beperkingen van het menselijk lichaam. Voortgaande automatisering, het intelligenter inrichten van werkplekken en mogelijkheden gebruiken die de digitalisering ons biedt, is cruciaal. Ook in een productiebedrijf als Corbion kunnen we hier grote stappen maken.”

Onze partners