29/10
2019

NVP zoekt leden voor de Commissie Opleiding

De Commissie Opleiding is op zoek naar NVP-leden die in de commissie zitting willen nemen. 

De commissie Opleiding:

  • bestaat op dit moment uit twee leden en een NVP-bestuurslid. De wens is vijf of meer leden.
  • bepaalt de scope en kaders van het werkveld van de commissie
  • stelt het gewenste opleidingsaanbod op jaarbasis vast
  • realiseert dat aanbod op basis van bovenstaande beleidsuitgangspunten
  • benadert en maakt afspraken met NVP-leden en externe partijen
  • organiseert de kwaliteitscontrole
  • realiseert een communicatie & change plan ter lancering van het opleidingsbeleid en –aanbod
  • bepaalt een jaarlijks proces om tot een NVP opleidingsaanbod te komen en ook met welke andere overlegorganen (binnen de NVP) moet worden afgestemd
  • komt gemiddeld 1 x per kwartaal bijeen

Klik hier voor de vacature. 

Onze partners