13/09
2015

NVP Zuid-Holland zoekt 2 enthousiaste collega’s voor de Ledencommissie

Binnen de NVP is de afdeling Zuid-Holland de grootste regionale afdeling. Een belangrijke reden daarvoor ligt in het aantrekkelijke inhoudelijke programma, dat  onder andere bestaat uit webinars, collegetours, workshops en masterclasses. De afdeling NVP-ZH is daarnaast verantwoordelijk voor de Sectie Overheid binnen de landelijke NVP. In de NVP-ZH zijn een Bestuur en 2 commissies actief: De Ledencommissie en de Programmacommissie.

De Ledencommissie (LC) van de NVP-ZH bestaat uit 4 leden en draagt beleidsmatig, adviserend en/of operationeel op twee manieren bij aan een professioneel sterke HR-community in Zuid-Holland:

  • nieuwe leden werven en binden en
  • bestaande leden langdurig behouden.

In de praktijk houdt dit o.a. de volgende activiteiten in:

  • Opzetten en uitvoeren van de tweejaarlijkse ledenpeiling, incl. rapportage en actiepunten met als doel om aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de NVP-leden in Zuid-Holland.
  • Regelmatige analyse van en rapportage over gegevens uit de leden-database van de NVP, inclusief actiepunten.
  • Ontvangst van nieuwe leden bij evenementen van de NVP-ZH
  • Verbeteren van processen en instrumenten leidend tot de binding van meer nieuwe leden en demping van de uitstroom van bestaande leden. Een plan voor de verdere inzet van social media is één van de targets voor 2015.

De Ledencommissie bestaat uit 4 personen en vergadert 4 – 6 keer per jaar. Daarnaast zijn leden van de LC in ieder geval aanwezig bij de diverse bijeenkomsten van de NVP-ZH om nieuwe leden welkom te heten.  Vanaf het 3e kwartaal 2015 starten de werkzaamheden voor de ledenenquête weer op en dat zal mogelijk  tot enkele extra bijeenkomsten leiden tot einde 2016.

De Ledencommissie NVP-ZH is op zoek naar:

twee enthousiaste commissieleden

die zich binnen de Ledencommissie actief willen inzetten voor een sterke NVP-afdeling Zuid-Holland.
Ervaring met (medewerkers-)onderzoek en/of de inzet van social media is welkom.

Voor informatie en aanmelding kun je uiterlijk 28 september a.s. contact opnemen met:
Huib Visser (Voorzitter): 06-3872.5419 of aahaavisser@gmail.com
Eline Timmermans (Lid): 06-2502.3272 of eline_hans@casema.nl

NVP Zuid-Holland is onderscheidend en (ver)bindend, herkend en erkend in HR

Onze partners