01/11
2015

Uitnodiging: Arbomarkt | Pak het risico aan dat u niet wilt lopen

De Stichting van de Arbeid organiseert een ARBOMARKT onder de titel: Pak het risico aan dat u niet wilt lopen. Zij nodigt NVP-leden van harte uit om hieraan deel te nemen.

Doel en opzet
Het doel van de bijeenkomst is informatie geven aan werkgevers en werknemers over arborisico’s en over de instrumenten die gebruikt kunnen worden ter voorkoming c.q. bestrijding van die risico’s. Daarnaast biedt de arbomarkt gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen in de praktijk. In een vraaggesprek zullen T. Heerts en M. van Straalen, voorzitters van de Stichting van de Arbeid, en M. Boereboom, directeur-generaal Werk van het ministerie van SZW, ingaan op de rol van de arbocatalogus en hoe arbo aantrekkelijk kan worden gehouden/gemaakt.

Voor wie
De bijeenkomst is bedoeld voor werkgevers en werknemers die actief bezig zijn met het bevorderen van arbeidsomstandigheden in hun bedrijf/sector, preventiemedewerkers, or-leden en arboprofessionals.

Bekijk de uitnodiging voor meer informatie en de wijze van aanmelden.

Onze partners