04/11
2015

Vierde succesvolle Buddyproject Avans van start

Al voor de vierde keer zijn we het succesvolle Buddyproject Avans Den Bosch gestart voor de 1e jaars studenten HRM van de opleiding HRM van Avans Hogeschool in Den Bosch. "Geweldig dat 17 HRM vakgenoten en lid van de NVP ook nu weer onze eerstejaarsstudenten van de opleiding HRM begeleiden! Onze studenten hebben het Buddy-project de afgelopen jaren als zeer waardevol ervaren. Jullie betrokkenheid én de inbreng van jullie actuele werkervaring worden door onze studenten erg op prijs gesteld en wij zijn dan ook blij dat we komend schooljaar weer kunnen starten met een groep enthousiaste Buddy's." Zo werden wij als buddy's ontvangen door Heleen Hoens, docent HRM van Avans opleiding in Den Bosch op 1 oktober jl.

Op verzoek van Avans zijn we nog meer betrokken bij de studenten doordat we ook gesprekspartner en coach van de studenten zijn omdat we ook meer één op één met studenten in gesprek te gaan. Het Buddy-project maakt onderdeel uit van de Regielijn en in deze leerlijn gaan Avans er vanuit dat de student regisseur is van zijn eigen studie en werk. In deze leerlijn gaat het over beslissingen over studie en werk. Bijvoorbeeld:

  • Ga ik door met deze opleiding of zoek ik een andere?
  • Waar wil ik graag stage lopen?
  • Welke minor ga ik volgen?
  • Ga ik na mijn opleiding doorstuderen of werken?

In de regielijn biedt Avans haar studenten hulp voor het nemen van dergelijke beslissingen en het verwerken van de consequenties daarvan. Tijdens de regiekringbijeenkomsten krijgen de studenten hulp en begeleiding van hun coach/docent en van collega-studenten bij bovengenoemde vragen en beslissingen. Tijdens de tweede regiekringbijeenkomst van ieder blok komen de Buddy's op bezoek. Jaarlijks zijn er dus vier Buddy-bijeenkomsten, waarvan de eerste was op 1 oktober jl. 

Het thema van de eerste periode is: wat zijn mijn talenten en past deze opleiding bij mij? De buddy's hebben verteld hoe een gemiddelde werkweek eruit ziet zodat studenten een beeld krijgen van de werkzaamheden en taken van een HR-professional.  En vervolgens was er voldoende ruimte voor discussie en vragen van studenten over het HR-werkveld.

Op 10 december 2015 is de volgende Buddy-bijeenkomst en daarin staan de HR-instrumenten (instroom, doorstroom en uitstroom) centraal. Wij als buddy's lichten dan het nut en belang van de HR-instrumenten in onze organisatie toe, met name onze rol bij de ontwikkeling en uitvoering van deze HR-instrumenten. Daarna gaan de buddy's met de studenten in gesprek over hun successen, talenten, twijfels, kritische (keuze)momenten én inhoudelijke vragen met betrekking tot het HR-vak.

Voor de tweede helft van het eerste studiejaar staan de derde (maart 2016) en vierde (mei 2016) Buddy-bijeenkomst gepland met als onderwerp Recruitment en Performance management. Elke groep (11 in totaal) wordt begeleidt door een docent en een of twee buddy's uit het HRM werkveld.

Heleen Hoens, Docent HRM van de  Academie voor HRM en Bedrijfskunde, Avans Hogeschool 's Hertogenbosch coordineert dit project voor Avans. Voor meer informatie kun je contact opnemen met haar, tel: 088- 525 6616. Voor informatie over de rol van buddy's/NVP kun je contact opnemen met Mariejella van Dommelen, HR specialist & Loopbaanadviseur/coach, bestuurslid NVP Noord-Brabant en buddy, tel: 06-41234296. 

Onze partners