08/11
2015

Oproep: onderzoek naar terugkeer naar werk van werknemers met kanker

De Universiteit Maastricht doet in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de ervaringen van werkgevers waar het de begeleiding betreft van werknemers met kanker. Voor deze ‘MiLES’ studie vraagt Dr. Corine Tiedtke uw medewerking. De titel van dit KWF onderzoek is: 'De ontbrekende schakel: optimaliseren van de terugkeer naar het werk van werknemers met kanker, door het ondersteunen van werkgevers'.

Dr. Corine Tiedtke zoekt werkgevers (dat kunnen ook directeuren, leidinggevenden of HR-medewerkers zijn: degene die direct betrokken is bij de re-integratie) die over hun ervaringen met de re-integratie van werknemers met kanker willen vertellen: het gaat zowel om positieve, als om negatieve ervaringen.

Zij heeft u nodig! De kant van de werkgever is nog onderbelicht.
Informatie en aanmelding: c.tiedtke@maastrichtuniversity.nl
Het interview duurt een uur en zij komt naar u toe.

Achtergrond
Patiënten met kanker beschouwen werkhervatting als een belangrijk aspect van hun welbevinden omdat het bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Veel werknemers met kanker ondervinden problemen bij de terugkeer. Het is belangrijk dat programma’s ontwikkeld worden die bijdragen aan optimale terugkeer. Werkgevers zijn wettelijk verplicht dit proces van terugkeer te faciliteren, al dan niet ondersteund door de bedrijfsarts. Tot nu toe hebben werkgevers echter geen stem gekregen in onderzoek en weten we niet wat zij belangrijk vinden. Ook is de ondersteuning niet gericht op de werkgevers maar op de werknemers. Wij willen daarin verandering brengen.

Doel
Doel van deze studie is de ontwikkeling en evaluatie van een instrument ter ondersteuning van werkgevers, om de begeleiding van werknemers met kanker te optimaliseren. We doen dit door onderzoek onder werkgevers te doen.

>> Lees meer over het onderzoek

Onze partners