22/11
2015

Vacature bestuursleden sectie MD-HRD

Het bestuur van de NVP sectie MD/HRD is op zoek naar nieuwe:

Bestuursleden m/v

De sectie MD/HRD ondersteunt de leden van de NVP in de HR praktijk en persoonlijke ontwikkeling. Hierbij richt de sectie zich in het bijzonder op het bevorderen van de professionaliteit van haar leden op het gebied van management development (MD) en human resource development (HRD). De sectie ontwikkelt en initieert.

De MD/HRD Academie is ons professionaliseringsplatform voor en door MD- en HRD professionals, waarin kennisverrijking en het delen van praktijkervaring op alle deelterreinen van het MD en HRD vakgebied centraal staan.

Profiel

 • Je bent werkzaam als (senior) MD of HRD-professional of als (senior) HR-adviseur/-manager met specifieke ervaring op het terrein van MD/HRD;
 • Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een HR-professional in vaste dienst;
 • Je beschikt over een relevante opleidingsachtergrond op HBO/WO niveau;
 • Je bent in dienst binnen een grote of middelgrote onderneming of (semi) publieke organisatie;
 • Je beschikt over een professioneel netwerk binnen het HR werkveld en bent bereid dit met de NVP te delen en aan te wenden ten behoeve van de activiteiten van onze sectie;
 • Je bent gemotiveerd en beschikt over voldoende tijd om een actieve bijdrage te leveren aan de sectie en de NVP.

Taken

 • Het mede initiëren en ontwikkelen van activiteiten en bijeenkomsten op het terrein van HRM in het algemeen en op het terrein van MD/HRD in het bijzonder;
 • Het signaleren van (internationale) ontwikkelingen op het terrein van HRM en MD/HRD en het vertalen hiervan naar visie en professionalisering van vakgenoten;
 • Het mede verder ontwikkelen en uitbouwen van de MD/HRD Academie;
 • Het overleggen met het bureau van de NVP en de overige secties en afdelingen;
 • Het actief onderhouden van contacten met hogescholen en universiteiten.

Informatie
De huidige bestuur bestaat uit 4 leden en vergadert gemiddeld 5 keer per jaar in de avonduren op een centrale locatie in Nederland. Voor de samenstelling van het huidige bestuur, zie bestuur MD/HRD.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erik Jager: erik.jager@entrance.nl of 06 - 5572 0076.

Onze partners