08/03
2016

Heb jij te maken met mantelzorgers binnen je bedrijf en weet je niet in hoeverre je daarvoor ruimte moet geven? We horen graag je verhaal.

Sinds de participatiewet doet de overheid een beroep op naastenliefde.  Dat wil zeggen dat we minder makkelijk kunnen aankloppen bij de overheid voor zorg. Is je vader, moeder,  oom, buurvrouw hulpbehoevend dan wordt verwacht dat wij elkaar helpen. Maar is dat haalbaar in een maatschappij waarin ook bij moet worden gedragen aan de economie? Geven werkgevers wel genoeg ruimte voor mantelzorg.
En in hoeverre is het überhaupt aan de werkgever om daar flexibel in te zijn? Mantelzorg kan tenslotte jaren duren.

Volgens de laatste cijfers van het SCP gaat het om maar liefst 4 miljoen Nederlanders. Deskundigen verwachten dat de druk op mantelzorg alleen maar zal toenemen gezien het feit dat we langer doorwerken en ouder worden.

Oproep:
Heb jij te maken met mantelzorgers binnen je bedrijf en weet je niet in hoeverre je daarvoor ruimte moet geven? We horen graag je verhaal via communicatie@nvp-plaza.nl

Onze partners