29/04
2021

Medewerkersvrijwilligerswerk als HR-instrument

In het kader van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet organiseert NVP in 2021 in samenwerking met Vereniging NOV totaal drie webinars rondom het thema medewerkersvrijwilligerswerk.

Bijna 90 HR-professionals namen deel aan het eerste webinar op 23 maart met Dr. Lonneke Roza over de Verrassende impact van structureel en duurzaam investeren in medewerkersvrijwilligerswerk. De belangrijkste uitgangspunten hierbij waren:

Medewerkersvrijwilligerswerk draagt bij aan:
1. Versterken (arbeidsmarkt)imago, maar ook het aantrekken en behoud van medewerkers1:

  • 79% van de mensen wil graag werken voor een betrokken organisatie
  • 57% minder verloop als medewerkers zich verbonden voelen met de inspanningen van het bedrijf op het gebied van vrijwilligerswerk
  • 50% van de Fortunes 100 Beste Companies to Work bieden vrijwilligerswerk aan als een extra arbeidsvoorwaarde

2. Ontwikkelen van medewerkers in de context van (informeel) leren
3. Versterken het HR-thema Diversiteit & Inclusie

1 Bronnen: Business.linkedin.com (30 July 2018), Payroll-reporter.com (6 June 2018), Fortune.com (2017)

Ad 1
Medewerkersvrijwilligerswerk draagt bij aan het versterken van het (arbeidsmarkt)imago en aantrekken en behoud van medewerkers:
- Het geeft een sterk signaal naar potentiële medewerkers over de normen en waarden van het bedrijf.
- Je kan mensen binnen teams, binnen afdelingen en binnen de organisatie (cross teams) door vrijwilligerswerk elkaar beter laten leren kennen. Ook kan je nieuwe mensen socialiseren met je cultuur, normen en waarden als bedrijf.
- Het bevordert de kernwaarden en/of identiteit van bedrijven door deze voor medewerkers concreet te maken. Zo staat KPN voor het faciliteren van (digitaal) contact tussen mensen. Het KPN Mooiste Contact Fonds biedt medewerkers deze ervaring door projecten met medewerkers te ondersteunen met groepen in onze samenleving voor wie contact niet vanzelfsprekend is.
- Je kan mensen hun talenten verder laten ontdekken en laten zien in een andere setting. Zo kan een doorgaans introverte medewerker veel empathisch vermogen of andere managementvaardigheden blijken te hebben. Daarbij kan je ook bepaalde vaardigheden ontwikkelen door in een andere context te leren hoe je bijvoorbeeld voor een groep moet presenteren, hoe je mensen kan coachen. Vaardigheden die in veel rollen van pas komen.
- Het draagt bij aan de trots en betrokkenheid van medewerkers. Zo geeft Alliander aan dat 87% van de medewerkers trots is dat Alliander een foundation heeft die vrijwilligerswerk stimuleert en faciliteert.
- Het faciliteren van medewerkers die richting hun pensioenleeftijd gaan nadenken over een -voor hen- betekenisvol pensioen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2
Medewerkersvrijwilligerswerk draagt bij aan de ontwikkeling van medewerkers in de context voor (informeel) leren:
- Weet je hoe mensen zich ontwikkelen? Volgens het 70-20-10 leermodel leert men 70% door ervaring, 20% door/van anderen en 10% door het volgen van een traditionele cursus. Laat mensen belangrijke (leiderschaps)vaardigheden, dus ontwikkelen terwijl zij zich inzetten voor de samenleving.
- Door vrijwilligerswerk leer je meer over jezelf, wat je belangrijk vindt, hoe je je verhoudt tot anderen en tot de (issues die spelen in de) samenleving. Je ontdekt waar je drive en persoonlijke purpose ligt, maar je ontwikkelt ook belangrijke leiderschapsvaardigheden zoals empathisch vermogen en het uitdagen van je eigen biases.

Ad 3
Medewerkersvrijwilligerswerk draagt bij aan het versterken van het thema Diversiteit & Inclusie:
1. Vrijwilligerswerk verruimt je blik en verschaft andere inzichten. Je kunt je beter verplaatsen in andere mensen. Je komt in aanraking met (groepen) mensen die je normaal gesproken misschien niet altijd tegenkomt Je ervaart hoe het is om in bepaalde omstandigheden te leven en je gaat in gesprek met mensen die een ander perspectief hebben op het leven.
2. Vrijwilligersprogramma’s die goed opgezet zijn met een goede voorbereiding, briefing en reflectie dragen bij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en leiderschapskwaliteiten als empathie en luisteren. Sterker nog ze kunnen je overtuigingen, wereldbeeld en gedrag veranderen! Dit noemen we transformatief leren.

Ik wist niet dat…
Dr. Lonneke Roza vertelt “Stichting Jarige Job trakteert kinderen in armoede op een mooie verjaardag. Met een groep mensen ging ik een middag naar Stichting Jarige Job om verjaardag dozen in te pakken, zodat kinderen zowel thuis als op school hun verjaardag kunnen vieren. Een simpele activiteit die pas impact kreeg toen bij de ontvangst uitgelegd werd hoe belangrijk dit werk is. De begeleider vertelde: 1 op de 10 kinderen leeft in armoede en vieren hun verjaardag daardoor niet. Sommige kinderen melden zich zelfs ziek als ze jarig zijn, omdat ze niet kunnen trakteren, of gepest worden omdat ze geen iPad hebben gekregen op hun verjaardag. De begeleider legde uit dat wij het verschil gingen maken doordat dankzij de verjaardagsbox die wij mede-mogelijk maakten, de kinderen zich niet uitgesloten voelen en het gevoel krijgen dat ze ook écht jarig zijn. Tijdens de reflectie aan het eind met ons team zei één van de deelnemers: Goh, ik wist niet dat er zoveel kinderen in armoede leven: en een ander vulde aan: ik ga bij ons op school vragen of ik de klassenfoto’s kan sponsoren, zodat ieder kind bij mij in de klas een foto kan krijgen, want deze zijn vaak zo duur. De activiteit heeft veel in beweging gezet en onze kijk op armoede veranderd.”

 

Terugkijken webinar 23 maart
Je kunt het webinar van 23 maart terugkijken in de NVP-academie bij Essentials, onder de titel 'Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021'. Via deze link zijn de sheets van dr. Lonneke Roza terug te vinden: link naar sheets van de presentatie

Webinar #2: Best Practices - 3 juni 2021
De tweede webinar “Structureel en duurzaam investeren in medewerkersvrijwilligerswerk” in deze serie is op donderdag 3 juni van 16.00 tot 17.30 uur. Dit keer met diverse best practices van een tweetal bedrijven. Aanmelden gaat eenvoudig en snel via deze link.
Graag tot dan!

Onze partners