22/11
2016

Fiscus: DBA-modelovereenkomst van NVP werkt

Doordat de NVP-modellen voldoende overeenkomstig geformuleerd zijn met de modellen die de belastingdienst heeft gepubliceerd, behoeven ze geen nadere toets om gebruikt te kunnen worden. Ook het door ons toevoegen van de bepaling, dat de P&O code van toepassing wordt verklaard, doet daar geen afbreuk aan. De modellen van de belastingdienst zijn voor onze sector voldoende bruikbaar, waardoor nauwelijks aanpassing van de standaard noodzakelijk leek. Dat heeft dus ook als voordeel dat we sneller uitsluitsel hebben gekregen dan veel andere sectoren. E.e.a. neemt niet weg dat er nog veel discussie is rond de DBA-wetgeving. In september sprak Staatssecretaris Wiebes hierover nog geruststellende woorden:

“In de tussentijd zullen geen boetes opgelegd worden door de Belastingdienst, zo maakte staatssecretaris Wiebes bekend bij een tussentijdse evaluatie van de wet in september.” (NRC 15 november)

“De Belastingdienst heeft toegezegd in het overbruggingsjaar tot 1 mei 2017 na controle nog geen boetes op te leggen. Net als de VAR zijn modelovereenkomsten niet verplicht om mee te werken.” (NRC 19 september)

Modelovereenkomst geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst geen persoonlijke arbeid

Modelovereenkomst geen werkgeversgezag en geen persoonlijke arbeid

Onze partners