19/01
2017

Help mijn pensioencontract loopt af, Whitepaper deel 2!

Werkgevers met een verzekerde Defined Benefit (DB)- regeling (middelloon of eindloon), waarvan het pensioencontract met de verzekeraar binnenkort afloopt, kunnen niet rustig achterover zitten en eenvoudigweg het verlengingsvoorstel afwachten. Met name vanwege de lage rentestand zijn de kosten voor een verzekerde DB-regeling aanzienlijk gestegen. De praktijk wijst uit dat bij een inhoudelijk ongewijzigde voortzetting van de pensioenregeling, rekening dient te worden gehouden met kostenstijgingen, oplopend van 50% tot 100%! Het is een gemeenschappelijk belang voor werkgevers en werknemers om serieus aan de slag gaan met alternatieven. Dit vergt een tijdige start van een gemeenschappelijk pensioenproject, waarin met elkaar in overleg tot een eigen pensioenvisie wordt gekomen. Deze pensioenvisie is de opmaat naar de uitgangspunten van een nieuwe pensioenregeling voor de aanstaande nieuwe contractperiode. Belangrijk uitgangspunt van de projectgroep is om met elkaar alle kennis te delen, om met elkaar tot een soepele besluitvorming te komen.

Maar hoe ziet zo’n pensioenproject er dan uit? Welke stappen moeten worden doorlopen? Wat voor issues kom je tegen? Download nu het “Whitepaper deel II van Kröller Boom en Sprenkels & Verschuren: Help mijn pensioencontract loopt af” 

Onze partners