03/10
2017

De NVP Sollicitatiecode is het met Asscher eens

Minister Asscher heeft gereageerd op kamervragen na de commotie in juli over berichtgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot  het al dan niet gebruik van social media bij werving en selectie. Asscher kent gelukkig de NVP Sollicitatiecode goed, nu hij aangeeft dat werkgevers vooraf transparant moeten zijn over  het screenen van social media.

In artikel 4.1 van de Sollicitatiecode staat immers dat aan de sollicitant wordt verteld welke informatie op internet over de sollicitant gevonden is als de werkgever dat relevant vindt voor de selectie.  Asscher geeft ook aan dat werkgevers informatie uit die screening niet langer dan noodzakelijk, uiterlijk vier weken, bewaren. Ook dat is al sinds jaar en dag geregeld in de Sollicitatiecode, waarbij de codecommissie vindt dat met een kandidaat uitdrukkelijk anders overeengekomen kan worden.

Bij het actualiseren van de Sollicitatiecode in 2016 is de codecommissie uitgegaan van het openbare karakter van social media zoals LinkedIn en Facebook. Daarnaast kan niemand er omheen dat het raadplegen en bekijken van social media inmiddels gangbaar is geworden bij werving en selectie. Het vooraf toestemming vragen aan de sollicitant om op social media naar de kandidaat te zoeken is ingehaald door de dagelijkse werkelijkheid. In het kader van de eis van transparantie is het daarom slechts werkbaar om alleen informatie die daadwerkelijk wordt gebruikt bij de selectie aan de kandidaat voor te leggen. Deze kan dan ook aangeven of de gevonden informatie juist is of mogelijk gedateerd of in een bepaalde context moet worden bekeken.

De codecommissie is het met Asscher eens dat bij het raadplegen van social media Linkedin relevanter is dan facebook. Dit vanwege het meer privé karakter van Facebook. Maar het blijven beide openbare bronnen.

De codecommissie blijft benadrukken dat beschikbare informatie van openbare bronnen niet altijd betrouwbaar is. En ook dit staat in de Sollicitatiecode. In de Sollicitatiecode wordt verwezen naar de rol en de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Tijdens een nieuwe actualiseringsronde van de code (waarschijnlijk 2019) zal de codecommissie dit punt zeker (weer) meenemen in haar overwegingen.

De volledige code lees je op de pagina van de NVP Sollicitatiecode 

Groet, Rini de Groot
Voorzitter NVP Sollicitatiecodecommissie
rini@dga-personeel.nl

Onze partners