23/11
2017

5 onmisbare competenties voor iedere leidinggevende

Personeelbeleid nr. 4 staat in het teken van leiderschap! Leiderschap houdt de HR-gemoederen volop bezig. Zo zien we organisaties en hun leiders steeds vaker schakelen van keiharde leiderschaps skills naar de zachtere kant van het metier.

Als leidinggevende heb je het niet gemakkelijk in de 21ste eeuw in Nederland. Jij loopt het risico om schoppen te krijgen van boven en beneden. Jij bent omringd door criticasters die het beter lijken te weten in deze complexe wereld. Kortom, er wordt veel druk op je uitgeoefend. Om te overleven ben je vaak een dirigent, waarbij het cruciaal is dat je de kunst van het delegeren beheerst. Er zijn echter 5 onmisbare competenties voor iedere leidinggevende die je niet mag delegeren. Deze competenties dien jij goed in de vingers te hebben. Waarom? 

mdat zij van grote invloed zijn op de betrokkenheid & ’happiness’ van jouw medewerkers. Meer betrokkenheid van jouw medewerkers leidt weer tot hogere productiviteit, meer innovatie en een hogere klanttevredenheid. Tot betere resultaten dus.

 

1. Zelfkennis
Een mooie quote vind ik: ‘zelfkennis is het begin van alle wijsheid en het einde van de meeste illusies’. Centraal staat de durf tot (zelf)reflectie, echt in de spiegel kijken van het eigen gedrag. Het herkennen wat je goed en minder goed kan en vooral het herkennen waarvan je wel en geen energie krijgt. De managementdenker Marcus Buckingham heeft hierop een interessante visie. Bekijk zijn video Identify your strengths. Nog belangrijker dan het herkennen van de eigen kwaliteiten en valkuilen is het erkennen en het handelen daarnaar. Laat je versterken op je zwakkere punten door je omgeving en focus je op je sterke punten. Hulpmiddelen om meer zelfkennis te verwerven zijn bijvoorbeeld het Octogram van Quinn, 360 graden feedback, het in kaart brengen van je eigen energiebeker en een assessment.

 

2. Lef
Lef is de stap zetten van je comfortzone naar je moedzone. Een combinatie van de wil om het te doen, de moed om het te durven en het vermogen om het te kunnen. Het is de bereidheid om een bepaald risico te nemen, iets te doen wat je nog niet eerder hebt gedaan om een bepaald doel te bereiken. Je voelt de adrenaline stromen, kriebels in je buik en een gevoel van overwinning als je het hebt gedaan. Vaak blokkeren onze eigen gedachten ons om deze stap te zetten en zijn we bang (= FEAR). Mooie definitie van FEAR om deze blokkade op te heffen is:  ‘False Evidence Appearing to be Real’. Stel dus de vraag of jouw aanname klopt!

Voor sommige leidinggevenden is veel lef gevraagd om zich kwetsbaar op  te stellen door bijvoorbeeld te benoemen dat zij iets niet goed kunnen. Een belemmerende gedachte kan zijn dat zij bang zijn niet meer serieus genomen te worden door hun medewerkers. De realiteit is echter vaak dat als een leidinggevende zich kwetsbaar durft op te stellen, de drempel voor anderen om dit ook te doen verlaagd wordt.

 

3. Vertrouwen
Vertrouwen is een belangrijke component van modern leiderschap. De basis om vertrouwen te creëren als leidinggevende is om zelf betrouwbaar gedrag te vertonen. Het goede nieuws is dat dit gedrag ontwikkelbaar is. Covey heeft in zijn boek ‘the speed of trust’ aangetoond dat als het vertrouwen toeneemt de snelheid hoger wordt en de kosten lager. Vertrouwen is kortom een economische variabele en een cruciale factor voor iedere leidinggevende om de prestaties van de afdeling te verbeteren. Helaas zag ik in de recente crisisjaren dat in veel organisaties de controle mechanismen aangetrokken werden waardoor de snelheid daalde en de kosten juist opliepen.  De kunst is om het concept van slim vertrouwen toe te passen in relatie tot anderen. Dit houdt in een hoog vertrouwen in anderen (=relatievertrouwen) combineren met een slimme analyse. Daar is dan wel weer lef voor nodig.

 

4. Communiceren
Communicatie is een belangrijke sleutel tot succes voor leidinggevenden. Hierbij is het van belang om zowel goed te kunnen zenden als goed te kunnen ontvangen. Bij het zenden van communicatie is het wezenlijk om goed bij de communicatiestijl van de ander te kunnen aansluiten. Ook moeten verbale en non verbale communicatie synchroon zijn.

We hebben echter niet voor niets 2 oren en 1 mond. Het goed kunnen luisteren naar de ander is misschien nog wel belangrijker. De intentie hebben om de ander echt goed te begrijpen i.p.v. begrepen willen worden. Het toepassen van LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen) en het gebruiken van het NIVEA principe (Niet Invullen Voor Een Ander) zijn hiervoor mooie instrumenten. Deze video is een prachtige illustratie van the power of words.

 

5. Motiveren
De kerntaak van iedere leidinggevende is in mijn perceptie het motiveren van mensen naar een gedragen gemeenschappelijk doel. De kunst is om de topper in iedere medewerker te wekken door maximaal gebruik te maken van hun talenten (willen x kunnen). In een eerdere blog ben ik ingegaan op de kracht van intrinsieke motivatie versus het belang van extrinsieke motivatie. Lees hier meer over duurzaam motiveren.

“Working hard for something we don’t care about is called stress; working hard for something we love is called passion” – Simon Sinek

 

Conclusie
In deze blog heb ik 5 zachte competenties beschreven die in mijn ogen onmisbaar zijn in de bagage van iedere leidinggevende. Het eigen maken van deze competenties vraagt prioriTIJD en doorzettingsvermogen. Rome is immers ook niet in één dag gebouwd. Het niet ontwikkelen of verwaarlozen van deze competenties is echter een doodlopende weg. Dat is de weg die de dodo bewandeld heeft. We weten allemaal hoe het met de dodo is afgelopen ;-).

 


Frank Blaszkowski is coach, trainer en ‘learning & performance’ adviseur bij Van den Broek en Partners op het gebied van leiderschap, team– en organisatieontwikkeling. Hij werkt graag als ‘bedrijvendokter’ en schuwt de rol van hofnar niet. Frank heeft o.a. kennis en ervaring in de retail-, overheid-, zorg-, onderwijs- en waterbranche. Hij heeft bij verzekeraar Interpolis 15 jaar lang in verschillende, leidinggevende rollen mogen experimenteren met ‘het nieuwe werken’. ‘Het nieuwe organiseren’ ziet hij als een logische vervolgstap.

Onze partners