25/11
2017

'De zieke werknemer ‘Tips en tricks bij verzuim’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgaan met de zieke werknemer vraagt regie nemen, dus vooruit kijken, een actieve houding als werkgever en weten waar de risico’s liggen.

Dat daar van alles over te leren valt, wordt al snel duidelijk bij de opening door Koen Vermeulen, advocaat bij GMW Advocaten en universitair docent. Hij legt de deelnemers een casus voor over een vaag advies van een bedrijfsarts. Wat doet u als werkgever? In een levendige interactie komen veel facetten over het voetlicht. Niet alleen de formele zaken rondom de Wet Verbetering Poortwachter, maar ook uit de praktijk van de deelnemers.

Dit is het moment waarop Bas Sorgdrager, zelfstandig bedrijfsarts, tevens universitair docent, inhaakt op de rol van de bedrijfsarts. "Natuurlijk moet je geen genoegen nemen met vage uitspraken van bedrijfsartsen", zegt Bas. Ook de deelnemers geven hierover voorbeelden uit de weerbarstige praktijk. De privacy-aspecten van de WVP over de aard van de ziekte en hoe je daarmee omgaat geven vaak lastige dilemma’s. Bas geeft praktische tips hoe je hier toch mee om kunt gaan.

Bas gaat met de deelnemers uitgebreid in op de werknemers-plichten. Het gaat natuurlijk niet alleen om de regels uit de wet. Verschillende zieke werknemers gaan immers verschillend om met dezelfde ziekte. Er zit veel verschil in houding en gedrag. Bas is een voorstander van goed in gesprek gaan met werknemers, maar ook van het aangaan van een actiegerichte aanpak. ‘Als een werknemer zegt iets niet te kunnen, ga je in gesprek wat hij of zij wel kunt’, aldus Bas. Hij neemt ons mee door de trips & tricks over het deskundigenoordeel, de second opinion en reacties van het UWV en WIA-perikelen. De allerbelangrijkste les die Bas ons leert is ‘Werkgever, hou de regie in handen!’.

Koen leidt ons door een aantal juridische casussen die niet bepaald gunstig uitvallen voor de werkgever. Wat blijkt? In veel gevallen zijn vervelende uitspraken door rechters niet nodig, als we maar de goede acties hadden gedaan in het voortraject. Zo geeft hij concrete tips over het opschorten of staken van loon. Geen fijne maatregelen, maar naar het oordeel van de rechter wel essentieel. Ook gaat Koen in op het z.g. Tweede spoor en wat dat betekent aan het einde van die periode. Want welke werkgever wil er een loonsanctie van het UWV?

Ook legt hij vragen voor aan de deelnemers. ‘Houd je een medewerker in dienst na de 104 weken ziekteperiode, of ga je over tot ontslag?’. Het antwoord is niet eenduidig maar met de tips van Koen kom je in ieder geval niet voor verrassingen te staan.

Na een levendige dialoog met Bas en de deelnemers sluit Koen af met een korte vooruitblik naar de wetgeving uit het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Ik heb geen glazen bol, zegt Koen. Dus als deelnemer aan deze bijeenkomst knoop ik het advies van Koen in mijn oren: ‘Werkgever, neem het voortouw!’. En bij twijfel over een casus ga ik Koen bellen.

 


René Jillissen, NVP Zuid-Holland


De bijpraatsessie 'De zieke werknemer ‘Tips en tricks bij verzuim’ is op 23 november jl georgansieerd door NVP Kring Zuid-Holland in samenwerking met GMW Advocaten in Scheveningen. Sessies als deze bieden NVP-leden de mogelijkheid om zich in een relatief korte tijd, door specialisten op de hoogte te laten brengen van HR-actualiteiten. 

Onze partners