04/12
2017

Denk mee over arbeidsvoorwaarden, -verhoudingen en –omstandigheden

NVP-vakgroep AVO zoekt versterking in deelnemers met passie voor het HR-domein. En nodigt je daarom uit om deel te nemen aan de NVP Denktank AVO.

Scope
De scope van de vakgroep is: arbeidsvoorwaarden, -verhoudingen en –omstandigheden.

Doel
Binnen het AVO vakgebied mensen met kennis, autoriteit en een netwerk bij elkaar brengen. Samen, vanuit verschillende perspectieven, ontwikkelingen en trends signaleren en benoemen. Daar vervolgens iets van vinden (als NVP), met inbegrip van de positie van HRM daarin, om het binnen en/of buiten NVP te delen.

Daarmee informeert AVO NVP-leden en derden, zorgt het voor visievorming (soms ook handvatten) en voor stellingname van de NVP dan wel HRM in Nederland.

Aanpak
In de vakgroep zijn vertegenwoordigd: wetenschapers, opleiders, lectoren, werkgevers, branche-organisaties, vakbonden, etc. Uitgangspunt is ongeveer tien personen. Die worden periodiek uitgenodigd om bijeen te komen, over enkele thema’s van gedachte te wisselen en te bepalen welke aanpak gekozen wordt om tot een ‘deleverable’ te komen.

Output van de vakgroep kan verschillen van het starten van een onderzoek en het geven van een beschouwing of een statement, tot het initiëren van een discussie of evenement.

AVO richt zich op

  1. Actuele thema’s/issues
    Er wordt gedacht aan het ophalen van meningen en inzichten d.m.v. snelle ledenraadplegingen (polls)
  2. Korte termijn ontwikkelingen
    Hier wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het ontsluiten (en becommentariëren) van bestaand onderzoeksmateriaal
  3. Lange termijn ontwikkelingen
    Voor visievorming kan bijvoorbeeld een onderzoek gestart worden onder een van de lectoren, dan wel bij NVP.

De vakgroep komt ongeveer 4 maal per jaar bijeen. Dat kan – al naar gelang de te behandelen onderwerpen - in wisselende samenstelling zijn. Deelname aan de vakgroep is vrijwillig en onbezoldigd.

Heb je interesse of ken je iemand die je graag wilt voorstellen, stuur dan een bericht aan info@NVP-plaza.nl of bel: 033 – 247 3481 en vraag naar Raimond Fifis.

Onze partners