09/12
2017

OESO zoekt deelnemers voor onderzoek: ‘Diversiteit op de werkplek’

'Diversiteit' is een van de 'buzzwoorden' geworden om te beschrijven hoe het huidige personeelsbestand de afgelopen decennia fundamenteel is veranderd. Er is echter weinig bekend over hoe een meer diverse samenleving en personeelsbestand de dagelijkse ervaringen van werknemers, managers en HR-professionals beïnvloeden. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voert een online onderzoek uit naar diversiteit op de werkplek, samen met de Paris Dauphine University en de NVP. Deze enquête maakt deel uit van een groter OESO-breed project over diversiteit en zal worden verspreid onder HR-professionals in een aantal landen, met het doel hun visies en ervaringen over dit onderwerp beter te begrijpen en om een ​​internationale vergelijking mogelijk te maken.

Naar survey

Onze partners