19/02
2018

Werk en Kanker; samen bereik je meer!

Wereldkankerdag 2018 is net geweest maar ook na deze dag is het belangrijk dat er blijvend aandacht wordt gegeven aan het thema Werk en Kanker. Zo blijkt ook uit het recent onderzoek van het NFK (Nederlands Federatie van kankerpatiënten organisaties). Uit dit onderzoek komt naar voren dat (ex-)kankerpatiënten veel begrip vanuit hun eigen omgeving ervaren maar dat het opvallend is dat op het werk duidelijk minder begrip wordt ervaren van collega's, leidinggevenden en werkgevers.

De HR professional als deskundige
Als HR adviseur en ervaringsdeskundige weet ik hoe lastig het is om een dergelijk ziektetraject te begeleiden én om begeleid te worden. Tijdens mijn werk heb ik meerdere zieke werknemers begeleid maar drie jaar geleden werd ik zelf door de ziekte getroffen, wat resulteerde in een lang revalidatietraject. Dit gaf wel bijzondere inzichten over het verzuimtraject. Om anderen te helpen heb ik mijn eigen verhaal opgeschreven. In mijn boek heb ik speciaal voor de HR-professionals een extra hoofdstuk toegevoegd: 'De meerwaarde van Human Resource Management bij verzuim door kanker'.  In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de rol van HR bij verzuim door kanker, de inrichting van de organisatie en het individuele ziekteproces. Mits de HR- professional is voorzien van de juiste informatie is hij in staat het proces goed te begeleiden voor de werkgever en werknemer. Een goede balans tussen werkgever en werknemer is nodig om de organisatie zo effectief mogelijk haar doelen en resultaten te laten behalen. De balans mag niet verstoord raken tijdens de ziekteperiode daarom is goede begeleiding op de werkvloer van essentieel belang zodat de werknemer niet langer thuis blijft dan nodig, of helemaal niet meer terugkeert in de organisatie. Daar draagt een HR- professional aan bij. Zie ook het artikel; HR: bied medewerkers met kanker maatwerk.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Door mijn eigen ervaring weet ik dat je van goeden huize moet komen om te begrijpen welke route je mag, kan en moet bewandelen. Dat geldt overigens voor zowel de werkgever als werknemer. De werknemer wordt geconfronteerd met onzekerheid die de ziekte met zich mee brengt. Hij zal moeten leren omgaan met de kijk op het leven en de dood, de ups and downs tijdens het herstelproces en het herontdekken van zichzelf waarbij het leven weer opnieuw ingericht moet worden. Ook de werkgever heeft onzekerheden als een werknemer uitvalt door de ziekte kanker. Vragen zoals: 'Hoe kan en mag de zieke werknemer benaderd worden? Hoe moeten de collega's worden ingelicht en wat mag er gecommuniceerd worden? Hoe kan er geanticipeerd worden op een ziekte met een langdurig en onzeker karakter?’ Omdat er zoveel verschillende aspecten een rol spelen is het heel begrijpelijk dat het voor beide partijen lastig is om de juiste balans te vinden. 

Samen bereik je meer
Het is belangrijk dat de werkgever en werknemer samen kijken naar de mogelijkheden en ontdekken wat wel en niet kan binnen het verzuimtraject. Maak passende afspraken; De ene zieke werknemer zal het wel kunnen opbrengen om tussen de behandelingen door te blijven werken en de ander niet. Soms zijn slechts kleine aanpassingen nodig om de zieke werknemer weer aan het werk te laten gaan, denk bijvoorbeeld aan een aanpassing op de werkvloer zoals een ergonomische stoel of gedeeltelijk thuiswerken tijdens de ziekteperiode. Samen naar een duurzame oplossing zoeken om de werknemer weer in zijn kracht te zetten is maatwerk bieden. Ga dus tijdig met elkaar in gesprek om te kunnen bepalen wat mogelijk is. Beide partijen moeten de moeite nemen om bij elkaar betrokken te blijven. In deze link staan 5 korte tips om je als HR- professional op weg te helpen.

Uitdaging voor de werkgever
Ieder bedrijf in Nederland krijgt vroeg of laat te maken met (chronisch) zieke werknemers. Er ligt een uitdaging om deze werknemers duurzaam aan het werk te houden. Het is daarom van belang om te weten wat de wensen en behoefte zijn van deze werknemers zijn. Hierop kunnen organisaties zich voorbereiden. Denk bijvoorbeeld aan een passend verzuimbeleid waardoor betrokkenen binnen de organisatie weten wat ze moeten doen wanneer een werknemer kanker krijgt of heeft. Dit zorgt ervoor dat de werknemer met kanker niet aan zijn lot wordt overgelaten. Eén van de dingen die ik in de praktijk tegenkom is dat (ex-) kankerpatiënten geregeld de vraag krijgen of ze ziek of beter zijn. Dit is in mijn ogen een te zwart-wit gedachte. Voor de medewerker is het lastig om deze vraag te beantwoorden omdat hij zichzelf moet herontdekken, waarbij het leven weer opnieuw ingericht moet worden na kanker. Laat een medewerker zelf meedenken in dit proces; bespreek tijdig over hoe werken onderdeel kan zijn van het leven en hoe werk op een dusdanige wijze kan worden ingepast. Dit zorgt ervoor dat de werknemer betrokken blijft, daar hebben zowel de werkgever als werknemer baat bij.

Meer informatie?
Gelukkig wordt er de afgelopen jaren al meer gedeeld op gebied van Werk en Kanker (zie ook de vernieuwde website van het NFK: kankerenwerk.nl) en duurzame inzetbaarheid van chronisch zieken, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Goed werkgeverschap zal de begeleiding versterken en een extra bijdrage leveren aan de arbeidsmobiliteit van de werknemer zodat hij, indien mogelijk, met of na kanker kan blijven functioneren in een werkomgeving. Daar wil ik door het delen van mijn ervaringen graag een bijdrage aan leveren.

Naast het uitbrengen van mijn boek start ik samen met Reinders en Van Soest de workshop Werk en Kanker voor u als ondernemer, als leidinggevenden en HR- professional. Hierin werken we samen met Care in company (onderdeel van Care for Cancer). Bij interesse kunt u mailen naar info@reindersenvansoest.nl

Samen bereik je meer!
Dit is een bijdrage van Sylvia Bastiaan. Zij is gecertificeerd HR-professional en heeft het boek ‘Kanker! Ik heb er m’n buik vol van!’ geschreven.

Onze partners