04/03
2018

Van training naar duurzame (gedrags)verandering: hoe pak je dat aan?

Je herkent het vast wel: je hebt een inspirerende leiderschapstraining gevolgd en bent razend enthousiast. Maar wanneer je na een aantal weken op deze training terugblikt en jezelf de vraag stelt of deze daadwerkelijk (gedrags)verandering heeft teweeg gebracht, blijkt het antwoord teleurstellend. En dat is niet zo vreemd, een training op zichzelf is namelijk niet voldoende om een duurzame gedragsverandering te realiseren.

Een training is een krachtige manier om te leren en mensen te enthousiasmeren om zich verder te ontwikkelen. De daadwerkelijke ontwikkeling of verandering vindt echter pas plaats als je het geleerde in de praktijk gaat toepassen. Dit vraagt om het afleren van ingesleten, ineffectieve gedragspatronen en het aanleren van nieuw, effectief gedrag door veel oefening en herhaling. Deze oefening en herhaling zorgt er voor dat er nieuwe verbindingen in onze hersenen ontstaan, wat in duurzame verandering resulteert. Helaas is dat niet zo eenvoudig. Onderstaande video laat met een grappig experiment zien hoe lastig het is om nieuw gedrag aan te leren.

 “Motivation is what gets you started …” 

Een training (of andere leerinterventie) maakt mensen dus enthousiast en brengt hen in beweging om te gaan veranderen, oftewel “motivation is what gets you started”. Deze grafiek laat duidelijk zien waarom de motivatie die je tijdens een training opdoet niet voldoende is: er komt altijd een natuurlijk punt waarop de motivatie weer daalt. Denk maar eens aan alle goede voornemens waarmee miljoenen mensen dit nieuwe jaar gemotiveerd zijn begonnen. Na één maand blijkt dat 80% van die mensen al in hun oude gedrag is vervallen. Hoe dat komt? Te weinig of geen aandacht voor de manier waarop van dat nieuwe voornemen, het gewenste gedrag, een nieuwe gewoonte wordt gemaakt. Pas dan realiseer je immers echte verandering. Oftewel, “habit is what keeps you going”.

“Habit is what keeps you going”
Als advies- en trainingsbureau willen we mensen niet alleen motiveren met inspirerende trainingen, we willen onze opdrachtgevers écht helpen door de gewenste gedragsverandering te realiseren. Dus niet alleen door de ‘motivation’ te faciliteren, maar vooral door de ‘habit’ te borgen. Om die reden zijn we een samenwerking met Perflectie aangegaan. Perflectie biedt een online platform waarin mensen voor, na en tussen de trainingen of andere leerinterventies, worden begeleid en gestimuleerd bij het ‘inslijten’ van nieuwe gedragspatronen.

Door deze samenwerking creëren we krachtige ontwikkeltrajecten met een integratie van trainingsdagen (waarin mensen veel leren en worden gemotiveerd om ermee aan de slag te gaan) en de toepassing van het geleerde in de praktijk (om zo de gewenste verandering te realiseren). Het systeem van Perflectie is gebaseerd op zes wetenschappelijk bewezen principes van succesvolle gedragsverandering. Wil je meer weten over deze principes? Download dan hier het e-book ‘De 6 principes van succesvolle gedragsverandering’ van Perflectie.

Ervaringen in de praktijk
Inmiddels zijn we officieel gecertificeerd in het toepassen van de Perflectie Methodologie en hebben we Perflectie met succes voor onze klanten bij diverse leer- en ontwikkeltrajecten geïntegreerd. Dit vraagt echter van zowel onszelf als de opdrachtgever een andere visie en aanpak vanaf de start. Hieronder deel ik een drietal ervaringen die we hierbij hebben opgedaan:

1. De traditionele trainingscultuur
Een paar dagen de hei op, nieuwe kennis opdoen en je laten inspireren om je vervolgens weer in de waan van de dag te verliezen. Zonder enige borging om het geleerde uit te training in de praktijk toe te passen, welteverstaan. Dit is de realiteit van de ‘traditionele trainingscultuur’, oftewel wat mensen gewend zijn als ze een training volgen. Daarom besteden wij tijdens onze trainingen veel aandacht aan hoe gedragsverandering werkt en benadrukken we dat alleen het volgen van een training niet voldoende is als je echt ander gedrag wil ontwikkelen. Doordat deelnemers aan onze trainingen dit verandermechanisme beter leren begrijpen, nemen ook het besef en de urgentie toe om er na de training mee aan de slag te gaan.

2. Intrinsieke motivatie
Daarnaast is het belangrijk dat deelnemers intrinsiek gemotiveerd zijn om met hun persoonlijke ontwikkeldoel aan de slag te gaan. Wanneer het doel bijvoorbeeld door de leidinggevende wordt opgelegd en de deelnemer zelf weinig gemotiveerd is om te veranderen, zal het inslijten van nieuwe patronen niet (snel) gebeuren en blijft resultaat dus uit.

3. Realistische verwachtingen
Een andere uitdaging is de tijd die het vraagt om ingesleten, ineffectieve gedragspatronen daadwerkelijk om te buigen. We willen immers het liefst zo veel mogelijk bereiken in zo weinig mogelijk tijd. Helaas neemt gedragsontwikkeling veel tijd in beslag. Kijk maar naar het voorbeeld van de man en de fiets in de video hierboven. Het is dus belangrijk om realistische verwachtingen te scheppen als het gaat om inzet van tijd, middelen en energie. Het kost wat, maar het gaat vooral ook écht iets opleveren.

Sparren over gedragsontwikkeling?

Ben jij op dit moment bezig met één van de volgende vraagstukken?

  • Het ontwikkelen van een training die goed in de praktijk moet worden geborgd;
  • Het herzien en vernieuwen van de beoordelingscyclus om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren, borgen en monitoren;
  • Het realiseren van een (gedrags)verandering in jouw team en/of organisatie*;
  • Het werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling en daarmee een significante (gedrags)verandering realiseren.

In bovenstaande vraagstukken kan een geïntegreerde aanpak met Perflectie tot groot succes leiden. Wil je hierover sparren? Schroom niet en neem gerust contact op. We denken graag met je mee!

*Is (gedrags)verandering in jouw team een actueel thema en ben jij als HR professional of leidinggevende verantwoordelijk voor teamontwikkeling binnen jouw eigen organisatie? En wil je in één dagdeel ontdekken hoe je van een groep mensen een zelforganiserend, high performance team maakt? Schrijf je dan in voor onze gratis Masterclass Teamontwikkeling!

Mijn naam is Mariëlle van den Broek. Ik ben consultant, coach en trainer bij Van den Broek en Partners op het gebied van leiderschap en team- en organisatieontwikkeling. Mijn achtergrond ligt in zowel economie (de harde kant van organisaties) als organisatiesociologie (de mens/zachte kant van organisaties). Het snijvlak van deze twee werelden, oftewel het benutten van talent om zo tot betere prestaties te komen, dat is waar mijn passie ligt en waar ik dagelijks in actief ben. Ik heb inmiddels 10 jaar ervaring op het gebied van ontwikkeling, in de rol van consultant, trainer, coach en ontwikkelaar.
 

Onze partners