Logo

Iedereen met plezier naar het werk!

Iedereen met plezier naar het werk!

24-10-2022
Plezier op het werk.png.webp

Met plezier naar het werk gaan; dát gun je iedereen binnen jouw organisatie. Een psychologisch veilige werkomgeving waarin medewerkers elkaar vertrouwen, is daarvoor een voorwaarde. Ruim een kwart van de werkenden heeft echter weleens te maken met ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden. Een belangrijke vraag daarbij is hoe werk je gestructureerd aan meer vertrouwen en integriteit op de werkvloer?

Psychologische veiligheid en onderling vertrouwen op de werkvloer
Duidelijke afspraken en heldere grenzen dragen bij aan een prettige en veilige werksfeer. Helaas rust er een taboe op het bespreken van ongewenste omgangsvormen en integriteitsonderwerpen.
Leidinggevenden en medewerkers ervaren dit onderwerp vaak als lastig en ongemakkelijk. Toch is het van belang om met elkaar over deze thema’s te praten, want als je met elkaar de spelregels hebt vastgesteld, wordt het eenvoudiger om elkaar aan te spreken op (on)gewenst gedrag. Zo creëer je samen een werkomgeving van psychologische veiligheid en onderling vertrouwen.

Impact van ongewenst gedrag van collega’s en/of leidinggevenden
Uit een onderzoek van TNO (2015) blijkt dat ruim een kwart van de werkenden met ongewenst gedrag op de werkvloer te maken heeft. Ongewenst gedrag van collega’s en/of leidinggevenden heeft een grote impact op mensen. Het leidt jaarlijks tot 4 miljoen extra verzuimdagen. Als organisatie moet je daar wat mee. Ook wettelijk. Zo is iedere organisatie vanuit het Arbobeleid wettelijk verplicht om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen. Het opstellen van gedragsregels en protocollen is daarbij niet voldoende.

Gestructureerd in gesprek over (on)gewenste omgangvormen
Gestructureerd met elkaar in gesprek gaan, is de volgende stap naar (meer) vertrouwen en integriteit op de werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld door met het team in gesprek te gaan en dit gesprek te laten begeleiden door een (externe) professionele gespreksleider over thema’s als (on)gewenste omgangsvormen, vertrouwen en integriteit.

Henriëtte Wijnen, Erkend Extern Vertrouwenspersoon
Voor meer informatie over het creëren van meer vertrouwen op de werkvloer en de inzet van de tool Youf Safe Workspace®

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie

Onze partners