Logo

De rol van HR binnen internationale organisaties

De rol van HR binnen internationale organisaties

06-02-2024
Blog Sympa internationale groei.png

De meeste kantoren hebben een 'sociale ruimte' waar mensen samenkomen en praten, zoals bij de koffieautomaat. Deze sociale ruimtes kunnen enorm belangrijk zijn als we mensen willen aanmoedigen om met elkaar te communiceren en kennis te delen. Tijdens deze korte ontmoetingen ontstaat soms zelfs de collectieve identiteit van een bedrijf. Internationale uitbreidingen hebben tot gevolg dat HR niet langer een lokale aangelegenheid is. Wat betekent dat voor HR-professionals? Waar moeten ze rekening mee houden als hun bedrijf kantoren heeft in meerdere landen, die in cultureel opzicht vaak van elkaar verschillen? Hoe waarborgen ze de collectieve identiteit?

DE UITDAGINGEN VAN INTERNATIONALE GROEI

Internationale uitbreidingen gaan altijd gepaard met uitdagingen, waarvan er sommige voor rekening komen van HR. Ten eerste, afstand. Mensen moeten reizen of online communiceren om grensoverschrijdend te kunnen werken. Ten tweede, cultuur. Mensen moeten begrijpen dat bedrijfsculturen en werkmethoden van land tot land verschillen, zelfs tussen fysiek nabije landen in een regio. Hoe groot deze uitdagingen ook zijn, het eerste belangrijke punt van zorg voor een HR-professional in een internationaal bedrijf is alle werknemersgegevens op dezelfde plek te houden.

De meeste bedrijven hebben bijvoorbeeld managers met teamleden in verschillende landen en werken met HR-data in verschillende systemen. Het is vaak onmogelijk om team- en/of werknemersprestaties grensoverschrijdend te vergelijken, waardoor evenmin helder wordt welke teams over de benodigde vaardigheden beschikken om specifieke taken of projecten uit te voeren. Als gevolg daarvan is het moeilijk om te bepalen welk team of welke werknemer hulp nodig heeft bij het ontwikkelen van competenties.

Denk eraan om lokaal personeel en HR-afdelingen de ruimte te geven om het raamwerk die jij hebt ontwikkeld, zelf in te vullen of af te stemmen.

HOE KAN HR HELPEN DEZE UITDAGINGEN OP TE LOSSEN?

Er bestaat geen standaardoplossing die geschikt is voor alle bedrijven. Je zult moeten uitzoeken welke methoden voor jouw bedrijf het beste zijn, maar het is goed om met het volgende rekening te houden:  

 • Accepteer dat er lokale verschillen zijn, maar zoek ook naar overeenkomsten en werk aan begrip tussen de kantoren.  
 • Denk eraan om bij het doorvoeren van veranderingen in een bedrijf alle werknemers en culturen aan te spreken en te respecteren. Zo houd je vanaf het allereerste begin iedereen betrokken. 
 • Ontwikkel een algemeen framework voor hoe dingen gedaan moeten worden om er zeker van te zijn dat HR-processen in alle landen werken. Denk er daarbij echter aan om lokale kantoren en HR-afdelingen de ruimte te geven om deze raamwerken zelf in te vullen of af te stemmen. Deense werknemers zijn bijvoorbeeld vaak gewend veel vrijheid te hebben om zelf aanpassingen te doen en beslissingen te nemen ('vrijheid met verantwoordelijkheid'), terwijl de relatie tussen werknemers en managers in andere landen veel bureaucratischer van aard kan zijn.  

Tips van Noordse HR

Een gemene deler in de Noordse landen lijkt te zijn dat organisaties plat en de machtsafstand kort houden. Dit vormt een uitstekende basis voor goede HR: wanneer managers beschikbaar en benaderbaar zijn, leidt dat tot eerlijke communicatie en oprecht begrip. Werknemers in de Noordse landen laten zich hierdoor ook op hun beurt van hun beste kant zien en zetten zich optimaal in voor hun werkgever.

In de Noordse landen wordt HR serieus genomen. Managers betrekken het HR-team bij hun besluitvorming en vragen om input en advies. Het management weet dat de personeelsfactor een cruciale rol speelt bij het behalen van de bedrijfsdoelen en het werk van HR is dan ook van groot belang. Een bedrijf kan niet succesvol zijn zonder zijn werknemers en HR zorgt ervoor dat je het beste uit je mensen haalt door hoogwaardig leiderschap te waarborgen. Door HR bij het besluitvormingsproces te betrekken, zorg je ervoor dat je beslissingen neemt die in lijn liggen met de overkoepelende HR doelstellingen en bedrijfsstrategie.

Waar je rekening mee moet houden bij de aanschaf van een HR-systeem voor internationale activiteiten:
 1. Vooruit plannen vanaf het begin
  Is je systeem in staat om met je mee te groeien als je bedrijf in de toekomst uitbreidt naar andere landen? 
 2. Slimme rapportage tools
  Kies een systeem waarmee je rapporten van al je internationale personeelsgegevens kunt opstellen die je eenvoudig kunt delen met de juiste mensen binnen je organisatie.
 3. Flexibiliteit is essentieel
  Een HR systeem moet flexibel genoeg zijn om aangepast te kunnen worden naar nieuwe internationale processen, waarbij data moeiteloos tussen verschillende landen heen en weer moet kunnen stromen. 
 4. Denk aan lokale details
  Zorg ervoor dat de relevante lokale talen, valuta en wetgevingen door het HR systeem wordt ondersteund.
 5. Ervaring met internationale implementaties
  Alleen een systeemprovider die aantoonbaar over ervaring beschikt met internationale implementaties, zal je het best mogelijke resultaat opleveren. 

Door: NVP-partner Sympa

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie

Onze partners