Logo

Ik gun iedere leidinggevende veel millennials

Ik gun iedere leidinggevende veel millennials

22 dec 2019
Alice.JPG

Binnen Human Resources zijn er meerdere thema’s die al wat langer spelen maar waar zeker ook in 2020 weer veel aandacht naar toe zal gaan.

Binnen Human Resources zijn er meerdere thema’s die al wat langer spelen maar waar zeker ook in 2020 weer veel aandacht naar toe zal gaan. Talent management is zo’n thema. En dan vooral het vraagstuk hoe je zorgt voor de juiste mensen op de juiste plek in de huidige krappe arbeidsmarkt. Voor sommige functies weten we dat er meer vacatures zijn dan medewerkers die die functie vandaag de dag kunnen vervullen, zoals bijvoorbeeld dataspecialisten.

Hoe werf je de juiste personen uit de arbeidsmarktvijver. Dat blijft een van de belangrijkste onderwerpen voor HR. Werkgevers worden steeds meer gedwongen om op andere manieren dan de traditionele manier medewerkers te werven en te behouden. Hoe creatief ben je om toch medewerkers te rekruteren? Of kies je er misschien voor om dat talent zelf op te leiden? Of ga je als werkgever uiteindelijk toch concessies doen? Meer denken vanuit de toekomstige medewerker en op een creatieve manier zoeken naar mogelijkheden blijft de uitdaging voor werkgevers.  

Daarnaast is duurzame inzetbaarheid ook een thema dat al geruime tijd op de HR-agenda staat en zelfs steeds belangrijker wordt. Hoe zorgen we dat medewerkers inzetbaar blijven. De wereld om ons heen verandert snel. Het verleiden van medewerkers om na te denken over hoe als gevolg daarvan ook hun werk verandert en hoe zij hierin mee kunnen veranderen is essentieel. Hoe blijven ze fit voor hun werk nu en in de toekomst. Want een leven lang werken voor één werkgever in een en dezelfde functie bestaat al lang niet meer. Hoe verleid je medewerkers na te denken over hoe je je werkende leven de komende jaren inricht. Dat is voor veel werknemers best een confronterende vraag. Want hoe moet dat dan? Hoe doe ik dat? Juist daar is in mijn optiek een rol weggelegd voor de werkgevers; met een aanjaagfunctie vanuit HR. Zorg dat je als werkgever je werknemers stimuleert en motiveert om na te denken over hun eigen lange termijn visie. 

Nog een terugkerend vraagstuk is hoe om te gaan met vier generaties op de werkvloer. Lange tijd waren dat namelijk slechts drie generaties. Wat vraagt dat van de manier van leidinggeven? Wat is de invloed daarvan op hoe je je werk organiseert? En voldoen de traditionele HR-instrumenten nog wel? De nieuwste generatie vraagt een andere benadering dan de generaties die hun werkende leven er al bijna op hebben zitten. Ik geloof erg in de kracht van diverse teams met verschillen in bijvoorbeeld leeftijd, afkomst en gender. Daar krijg je op de lange duur veel betere resultaten door. Maak ruimte voor het gesprek en spreek verwachtingen over en weer uit en blijf van elkaar leren. De generatie die nu naar de werkvloer komt, staat anders in het leven; veel zelfbewuster, onafhankelijker en digitaler. Deze generatie kijkt op een andere manier naar werken en dat vraagt iets anders van de werkgever en de leidinggevenden. Hoe ga je daarmee om en wat voor consequenties heeft dat voor je manier van leiddinggeven. Ik gun iedere leidinggevende dan ook veel millennials. Dat houd je scherp!  

Alice Diels, Voorzitter NVP (netwerk voor HR-professionals)
Bron: Analyse Nederland

Onze partners