Logo

Lancering vernieuwde NVP Sollicitatiecode, dé gedragscode voor werving en selectie

Lancering vernieuwde NVP Sollicitatiecode, dé gedragscode voor werving en selectie

2 mrt 2020
webversie foto.png

De huidige NVP Sollicitatiecode is door de Sollicitatiecodecommissie, in samenwerking en overleg met de Stichting van de Arbeid

De huidige NVP Sollicitatiecode is door de Sollicitatiecodecommissie, in samenwerking en overleg met de Stichting van de Arbeid, geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de HR-praktijk van werving en selectie van 2020.

Op 3 maart 2020 is de geactualiseerde code door de NVP Sollicitatiecodecommissie overhandigd aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark.

De belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde NVP Sollicitatiecode zijn:

  • van de sollicitant wordt geen salarisstrook van zijn huidige of vorige werkgever verlangd;
  • het vermijden van eisen ten aanzien van persoonlijke kenmerken is scherper geformuleerd;
  • bij inzet van sollicitatiebijeenkomsten maar ook video sollicitaties mag de sollicitant om afwijking van de procedure vragen;
  • bij inzet van data recruitment zoals Artificiële Intelligentie of algoritmes dienen deze middelen transparant en gevalideerd te zijn en de mogelijke risico’s en tekortkomingen daarvan dienen duidelijk te zijn; tevens dient de zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te worden gewaarborgd;
  • een zogeheten meeloopdag is toegestaan mits daarbij sprake is van een wederzijds belang en het redelijkerwijs niet leidt tot verkapte arbeid met loonwaarde;
  • de formuleringen ten aanzien van het bewaren van sollicitatiegegevens zijn aangescherpt met het oog op de AVG wetgeving

Het doel van een NVP Sollicitatiecode is een norm te bieden voor een transparante en 2220StvdANVPVanArkeerlijke werving- en selectieprocedure. Het gaat om ‘fair play’ bij de werving van een kandidaat. Voor organisaties blijft een goede behandeling van kandidaten ook van groot belang. Immers, de werving- en selectieprocedure is ook, onder de noemer van de Employer Branding, het visitekaartje van een organisatie. Een organisatie kan klanten en reputatie verliezen als bekend is dat zij er een slecht werving- en selectiebeleid op na houdt. Dit geldt ook voor werving- en selectiebureaus. Incidenten de afgelopen jaren op het gebied van discriminatie op de arbeidsmarkt en tijdens sollicitatieprocedures bevestigen nogmaals het belang van het hanteren van de NVP Sollicitatiecode.

De vernieuwde NVP Sollicitatiecode is ook te downloaden via https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode

De sollicitatiecodecommissie organiseert vier keer per jaar een masterclass Transparant Werven & Selecteren, waarvan de eerste plaatsvindt op 24 maart a.s. In deze masterclasses wordt uitgebreid stilgestaan bij de vernieuwde sollicitatiecode.
Kijk op de agenda voor meer informatie en meld je aan!
 

Fotografie: Dirk Hol
Op de foto vlnr: Jannie Mooren (Secretaris van de Stichting van de Arbeid), Amerik Klapwijk (Beleidsmedewerker bij de Vakcentrale voor Professionals),Guusje Dolsma (Plv Directeur Sociale Zaken VNO-NCW en voorzitter AC van de STAR), Tamara van Ark (Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Rini de Groot, Debby Kolk, Marcus Draaisma en Rik Ringers (alle vier van de NVP sollicitatiecodecommissie.

Onze partners