Logo

Doe mee met de conference call en laat je informeren en adviseren over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Doe mee met de conference call en laat je informeren en adviseren over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

17 mrt 2020
michael-longmire-lhltMGdohc8-unsplash.jpg

Dinsdagavond 17 maart is aangekondigd dat de huidige regeling werktijdverkorting per direct wordt vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 

Dinsdagavond 17 maart is aangekondigd dat de huidige regeling werktijdverkorting per direct wordt vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De uitbraak van het coronavirus de afgelopen weken heeft geleid tot een groot beroep op de regeling werktijdverkorting. De huidige regeling werktijdverkorting blijkt niet passend vanwege de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak en omdat het kabinet meer werkgevers financieel tegemoet wil komen.

De regeling werktijdverkorting is ingetrokken en kan niet meer worden aangevraagd. Indien werkverkorting al is toegekend dan blijft die toegekende werkverkorting van kracht. Indien verlenging van de werktijdverkorting noodzakelijk is, dan dient gebruik te worden gemaakt van de NOW.

Een ondernemer die omzetverlies verwacht van tenminste 20% kan bij het UWV voor een periode van drie (3) maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies (100% omzetverlies, tegemoetkoming 90% van de loonsom, 50% omzetverlies, tegemoetkoming 45% van de loonsom, 25% omzetverlies, tegemoetkoming 22,5% van de loonsom).

De tegemoetkomingsperiode van drie (3) maanden kan eventueel worden verlengd met een periode van nogmaals drie (3) maanden. Op basis van de huidige informatie is het mogelijk dat de voorwaarden voor de verlenging anders zijn dan de voorwaarden die van toepassing waren op de initieel toegekende tegemoetkoming.

Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming, achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Hierdoor kunnen bedrijven hun werknemers, ook de werknemers met een flexibel contract zoals bijvoorbeeld oproepkrachten, blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de tegemoetkomingsperiode. Onder nader te bepalen voorwaarden is een accountantsverklaring vereist.

Belangrijk verschil met de huidige regeling werktijdverkorting is dat de NOW ook ziet op een tegemoetkoming in de loonkosten voor flexcontracten, dat is in de regeling werktijdverkorting niet het geval. De tegemoetkoming op basis van de NOW gaat niet ten koste van opgebouwde WW-rechten van de werknemers en het loon van werknemers wordt volledig doorbetaald. Tot slot is geen voorwaarde van de NOW dat de betrokken werknemers stoppen met werken of thuisblijven.

De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld, dat is nu nog niet het geval. Het is per direct niet meer mogelijk om bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nieuwe aanvragen in te dienen voor de regeling werktijdverkorting. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de NOW. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming op basis van de NOW aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Zodra er meer details bekend zijn zal AKD die details delen.

Indien u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft of juridisch advies wenst over de arbeidsrechtelijke gevolgen van het Coronavirus voor uw onderneming, neem dan contact op met de experts van het Arbeid & Pensioen-team van AKD. Jadeena Janssen en Suzanne Bos organiseren vrijdag 20 maart tussen 11 uur en 12 uur een conference call om vragen te beantwoorden en juridisch advies te geven. Heb jij behoefte om deel te nemen aan deze conference call? Stuur dan een mail naar: communicatie@nvp-hrnetwerk.nl

Jadeena Janssen
janssen@akd.eu
 +31 88 253 5649

Suzanne Bos
sbos@akd.eu
 +31 88 253 5122

Onze partners