Logo

Aan de slag met motivatie

Aan de slag met motivatie

14 jul 2020
ian-schneider-TamMbr4okv4-unsplash.jpg.webp

Het is slecht gesteld met de medewerkersbetrokkenheid in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat slechts negen procent van de Nederlandse medewerkers zich echt betrokken voelt bij zijn baan (bron: Gallup).

Voor managers en leidinggevenden is hier dus een mooie taak weggelegd: het inspireren en motiveren van de medewerkers. Om de motivatie van medewerkers omhoog te krijgen, zijn drie factoren van belang: autonomie, betrokkenheid en competentie. In dit whitepaper lees je hoe je als leidinggevende je teamleden op
deze gebieden kunt ondersteunen. 

Het is interessant om eerst te kijken naar de definitie en het belang van motivatie. Motivatie is het gevoel dat je aanzet tot het beginnen én
afmaken van een taak. Of nog ruimer, dat je aanzet tot bepaald gedrag. Het is dus een gevoel dat vanuit de medewerker zelf komt, maar als leidinggevende kun je dit gevoel wel versterken door te zorgen voor de juiste werkomstandigheden.

Als een medewerker gemotiveerd is, heeft dit veel positieve effecten op zijn werk. Zo komen gemotiveerde mensen met meer ideeën en creatieve oplossingen, werken ze doelgericht en geconcentreerd, zijn ze weinig ziek, produceren ze meer dan gemiddeld en inspireren ze andere collega’s. Wanneer een medewerker juist niet gemotiveerd is, heeft dit ook effect op de productiviteit.

Gedemotiveerde medewerkers komen vaker te laat, zijn onverschillig, maken meer fouten, melden zich vaker ziek en halen deadlines vaker niet. Genoeg redenen dus om ervoor te willen zorgen dat jouw teamleden gemotiveerd zijn.

1. Zorg voor autonomie
Een manier om medewerkers meer gemotiveerd te krijgen, is zorgen voor autonomie. Hiermee wordt bedoeld dat medewerkers veel eigen verantwoordelijkheid hebben en zelf beslissingen mogen maken. Uit onderzoek blijkt dat mensen die meer verantwoordelijkheid hebben, gelukkiger zijn. Om medewerkers meer verantwoordelijkheid te kunnen geven, moet er wel voldaan worden
aan een aantal voorwaarden. 

In het SkillsTown Whitepaper worden de andere 2 factoren, betrokkenheid en competentie, die van belang zijn om de motivatie van medewerkers omhoog te krijgen toegelicht. Je kunt het Whitepaper hier aanvragen.

Onze partners