Logo

Aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket

Aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket

14 dec 2020
lockdown-5701231_1920.jpg.webp

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit en ziet af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Zo is duidelijk geworden in de Kamerbrief van de betrokken ministers en staatssecretarissen van 9 december 2020. 

Er komt een extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de coronamaatregelen gesloten zijn. Met deze uitbreiding en versterking van het vangnet wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu het virus langdurig impact heeft op delen van de economie.

NOW en TVL
De NOW wordt voorlopig niet versoberd, en blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020. Het minimale omzetverlies blijft 20%, het maximale vergoedingspercentage van de loonsom 80%, en de vrijgestelde daling van de loonsom 10%.
De bijlage III bij de Kamerbrief geeft een verduidelijking van het omzetbegrip binnen de NOW.
De TVL krijgt een nieuw subsidiepercentage: deze wordt afhankelijk van het omzetdervingspercentage, en bedraagt 50% bij een omzetverlies van 30% of meer, 60%  bij een omzetverlies van 65% of meer en 70% bij een omzetverlies van 100%. Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie. Denk bijvoorbeeld aan cafés, die zijn gesloten op last van de overheid. Deze verruiming geldt voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De loslaten van de SBI-codes voor de TVL van het vierde kwartaal van 2020, blijft ook in het eerste kwartaal van 2021 van kracht. Dat betekent dat ook bijvoorbeeld toeleveranciers van getroffen sectoren in aanmerking komen voor de TVL.

Evenementenbranchemodule
De zogenaamde seizoensmodule voor de evenementenbranche blijft ook in het eerste kwartaal van 2021 bestaan. Met deze module kunnen evenementenbedrijven waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het seizoen, toch aanspraak maken op de TVL. Ook kan de sector in field labs gaan experimenteren met het veilig en verantwoord organiseren van een evenement. De evenementenbranche heeft hiertoe een plan ingediend en vanaf half januari kunnen zij aan de slag. Het kabinet overweegt om in het nieuwe jaar een field lab te starten voor cafés.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de crisis te maken krijgen met terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten van bestaan niet meer kunnen betalen. En die geen of onvoldoende aanspraak kunnen maken op bestaande sociale zekerheid of andere regelingen in het steunpakket. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021 en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten.

TOZO
Al eerder is aangekondigd dat de TOZO in de huidige vorm tot 1 april 2021 loopt. Bovendien gaat het kabinet per 1 januari zelfstandig ondernemers helpen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, bijvoorbeeld via coaching of bijscholing. Voor zelfstandige ondernemers is een digitale folder beschikbaar, Alles wat u moet weten over de Tozo.

Belastingmaatregelen
Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 april 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. Ook vijf andere belastingmaatregelen worden verlengd tot die datum, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Het terugbetalen van de belastingschuld start vanaf 1 juli 2021 met een betalingsregeling van maximaal 36 maanden. Zie verder de site van de Rijksoverheid.
Daarnaast treft het kabinet twee nieuwe maatregelen. Allereerst geldt tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0% op COVID-19-vaccins en – testkits. Ten tweede stelt het kabinet de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Coronabanen
Het kabinet ondersteunt cruciale sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, met tijdelijke coronabanen. Dat gebeurt door bestaande matching-initiatieven te steunen, en door mogelijk tijdelijk extra budget te geven aan deze sectoren. Het kabinet komt op zeer korte termijn met meer informatie.

Waar kunnen ondernemers en werkenden terecht?
Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op de site van de Rijksoverheid. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel, of tussen 08:30 en 17:00 uur bij het KVK-coronaloket, 0800 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

De NOW loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente. TVL via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

Bron: AWVN, 10 december 2020

Onze partners