Logo

De HR-professional laat zijn waarde zien!

De HR-professional laat zijn waarde zien!

28 dec 2020
business bijlage fd.png.webp

De financiële crisis van 2008 was de crisis van de CFO. De coronacrisis is de crisis van de CHRO (Chief HR Officer). "Door de juiste maatregelen en beleidsaanpassingen kan de CHRO in deze coronaperiode het verschil maken".

Door corona is de HR-professional allereerst geconfronteerd met een grote verandering in zijn eigen werk. Zoveel mogelijk werken vanuit huis was het advies. En directe actie op de volgende thema’s was noodzakelijk; veiligheid van medewerkers en het faciliteren van en welzijn van de thuiswerkers. Daarnaast was het begeleiden van leidinggevenden die van het ene op het andere moment op afstand leiding moesten geven van belang. En niet te vergeten de veranderende business uitdagingen en de impact daarvan op medewerkers.

“Veel van deze thema’s staan al langere tijd op de HR agenda maar door corona zijn die in een enorme versnelling terechtgekomen”,
vertelt Alice Diels, Algemeen Directeur HR bij Louwman Group en voorzitter bij NVP. “Door corona is duidelijk geworden dat werken op afstand een goed alternatief is. De flexibiliteit en wendbaarheid van medewerkers en de ruimte om zelf het werk te kunnen organiseren is hierdoor toegenomen. Uit onderzoek blijkt dat dit voor veel mensen bijdraagt aan het werkgeluk. En dat is een goede ontwikkeling. Naar verwachting zal ook na de coronacrisis deze trend zich doorzetten. Mijn verwachting is dat er een hybride systeem zal gaan ontstaan. De werklocatie, het kantoor, zal voor meer medewerkers een clubhuis worden om elkaar te ontmoeten.”

Voor de HR-professional betekent deze situatie dat er meer pro-activiteit wordt verwacht, gaat Diels verder. “Op kantoor is het veel zichtbaarder hoe het daadwerkelijk met medewerkers gaat. Digitaal moet je meer moeite doen om het ware verhaal te horen.
De interactie mist, dus is het geven van een voor de hand liggend antwoord gemakkelijker. Bovendien is het fulltime thuiswerken voor veel mensen lastig en kan dit gevolgen hebben op het welzijn. Het is aan de HR-professional toch door te vragen wanneer gezegd
wordt dat het wel goed gaat en om leidinggevende hierin te stimuleren.

De HR-professional had en heeft nog steeds een belang rijke rol in deze coronacrisis.
Diels: “De impact van HR is vergroot en dat zal blijven. Het thuiswerken of het plaats onafhankelijk werken zal de nieuwe norm worden en daarmee ook het digitaal werken. Van de HR-professional wordt verwacht dat hij hier dus in meebeweegt. Digitale vaardigheid wordt een functie vereiste. Dat vind ik een mooie ontwikkeling, ondanks alle narigheid op het moment. We zullen onszelf voor een deel opnieuw moeten uitvinden. Zelfontwikkeling is namelijk ontzettend belangrijk om te blijven innoveren. Niet alleen persoonlijk, maar ook voor een organisatie. Investeer in je mensen dan investeer je ook in een bedrijf. De rol van de HR-professional is misschien wel belangrijker geworden dan ooit en als gevolg daarvan is het essentieel dat de HR-professional aan zichzelf blijft werken om de medewerkers en organisatie zo goed mogelijk te kunnen bijstaan en daarmee zijn waarde voor de organisatie te laten gelden.”

Lees het interview met Alice en andere bijdragen in de FD bijlage "Hoe kunnen we onze bedrijven verbeteren?"

Onze partners