Logo

Aandacht voor aantrekken medewerkers verslapt ondanks krappe arbeidsmarkt

Aandacht voor aantrekken medewerkers verslapt ondanks krappe arbeidsmarkt

16 jun 2021
HR trends_small.png (1).webp

● Sectoren verwachten wel toekomst vol moeite met werven
● Slechts vijf procent van Nederlandse bedrijven neemt besluit af te zien van bonus

Bijna alle grote sectoren voorzien een toekomst waarin het aantrekken van nieuwe medewerkers ingewikkelder wordt. Dat blijkt uit het jaarlijkse HR-trendonderzoek van Berenschot, Performa en AFAS Software onder meer dan tweeduizend HR-professionals. Opvallend is dat het binden en boeien van nieuwe mensen echter minder hoog op het prioriteitenlijstje staat van HR-professionals, terwijl het UWV en CBS juist berichten over een krapper wordende arbeidsmarkt.

Minder prioriteit voor werving & selectie

Bezig zijn met werven en selectie is op die prioriteitenlijst gezakt van twee naar vier. Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot volgt die ontwikkelingen op de voet. “Ik maak me daar wel zorgen over. Zeker omdat het overgrote deel van de bedrijven een toekomst met meer uitdagingen voorspelt ten aanzien van werven. Het valt lastig met elkaar te rijmen. Nu de zon schijnt, lijkt het mij juist goed om het dak te repareren.”

Bijzonder detail is dat de percentages van organisaties die NOW hebben aangevraagd op dit gebied, gemiddeld tien procentpunt lager liggen dan die van organisaties die niet gebruik hebben gemaakt van overheidssteun. Van alle organisaties en bedrijven die dit jaar aan het onderzoek deel hebben genomen geeft dertig procent aan dat de organisatie gebruik heeft gemaakt van de steunmaatregelen.

Verslapping

Oorzaak voor de verslapping is misschien ook dat bedrijven juist aangeven minder moeite te ervaren bij het aantrekken van medewerkers. Vorig jaar gaf zeventig procent van de respondenten aan moeite te hebben met het aantrekken van mensen. Inmiddels is dat iets meer dan de helft (54%). “Na de economische crisis zaten we met een veel grotere uitdaging. Dit is natuurlijk een mooie ontwikkeling en voor ons gezien de berichtgeving van de afgelopen tijd ook best een verrassing. Na de economische crisis zaten we met een stuk grotere uitdaging en dat zit misschien ook nog vers in het geheugen”, vertelt Van der Spek. “Toch moeten we niet vergeten dat meer dan de helft van het Nederlandse bedrijfsleven werven nog steeds als iets zeer complex ziet.”

Behouden van medewerkers gemakkelijker

Net als het werven gaat momenteel ook het behouden van medewerkers gemakkelijker. Ruim een vijfde (21%) van de professionals geeft aan dat het een uitdaging is om medewerkers te behouden. Dit percentage lag vorig jaar nog op 32 procent. Van der Spek vermoedt dat deze daling mede verklaarbaar is door het uitbreken van het coronavirus COVID-19. “Door de coronacrisis en de onvoorspelbare economische omstandigheden zullen werknemers toch eerder kiezen voor de zekerheid van hun huidige functie. Nu van baan wisselen, vinden ze misschien toch uiteindelijk te spannend.”

Meer initiatieven voor behoud medewerkers

De veranderende arbeidsmarkt heeft bij nog maar bij 64 procent van de organisaties geleid tot meer initiatieven om mensen te behouden binnen de organisatie; de voorgaande jaren lag het niveau rond de 77%. Van der Spek: “Om werknemers te behouden manoeuvreren bedrijven zich in meer bochten dan in voorgaande jaren. We zien bijvoorbeeld dat bedrijven zich meer zijn gaan richten op het meten van betrokkenheid en er is meer aandacht voor flexibele arbeidsomstandigheden.”

Directielid van AFAS Britt Breure herkent dat beeld. “Het is af en toe best lastig om mensen aan te trekken, maar dat maakt ons nóg meer bewust van de waarde om te investeren in onze mensen. Een deel van het probleem kunnen we zodoende eigenlijk binnen onze eigen muren al heel goed oplossen. Zeker toen iedereen opeens thuis kwam te zitten, was het echt van het grootste belang om steeds weer contact te blijven zoeken met medewerkers”, vertelt Breure.“Er blijkt ook uit het onderzoek dat eenderde van de organisaties het opleidings- of loopbaanprogramma heeft geïntensiveerd in de hoop om om meer mensen te behouden en meer tevreden te houden”.

Extra bij HR trendonderzoek 2021

Deel via: 

Onze partners