Logo

Leven lang ontwikkelen per 2022 een STAP dichterbij

Leven lang ontwikkelen per 2022 een STAP dichterbij

21 jun 2021
pexels-startup-stock-photos-7102.jpg.webp

Het kabinet wil niet alleen dat iedereen de regie over zijn eigen loopbaan en ontwikkeling kan nemen, maar ook dat de mogelijkheden daartoe binnen handbereik zijn. Per 2022 is het voor iedereen die zich tijdig meldt, ouder is dan 18 jaar en een band met de Nederlandse arbeidsmarkt mogelijk, om straks subsidie aan te vragen voor scholing gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Jezelf blijven uitdagen en ontwikkelen. Dat is 'Leven lang ontwikkelen'. Het is niet alleen verstandig, maar ook leuk. Bijleren gedurende je loopbaan zodat je flexibel blijft op de arbeidsmarkt. Iets waarvan we het belang zeker tijdens het afgelopen jaar door de coronacrisis extra hebben zien toenemen. 

Met de Subsidieregeling STAP-budget die per 2022 wordt ingevoerd is leven lang ontwikkelen voor iedereen een stap dichterbij. STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie en is een publieke tegemoetkoming voor het financieren van scholing. I

Tot 2025 is er € 200 miljoen beschikbaar, voor zo’n 200.000 tot 300.000 mensen. Vanaf 2025 is er structureel budget. Mensen die aanspraak willen maken, kunnen tot € 1.000,- aanvragen

Vervanging fiscale aftrek scholingsuitgaven
Subsidieregeling STAP-budget vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholingsuitgaven. De komende maanden wordt door uitvoerders UWV en DUO nog hard gewerkt om de systemen gereed te krijgen om in 2022 te starten met de uitvoering. Het is de ambitie om de fiscale scholingsaftrek vanaf 2022 te vervangen door het STAP-budget. Voor 2 juli moet de Tweede Kamer besluiten in te stemmen met de inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. Als dat gebeurt, kan het budget per 1 maart 2022 worden aangevraagd. De eerste opleidingen met financiering van een STAP-budget kunnen starten op 29 maart 2022. Tot die tijd is er voor iedereen die wil investeren in de eigen ontwikkeling nog de mogelijkheid om met behulp van financiering vanuit NL leert door met inzet van scholing een scholingsactiviteit te volgen.

Bron: Rijksoverheid

Deel via: 

Onze partners