Logo

Een vrouwenquotum is een goed begin, maar lang niet de oplossing voor alles

Een vrouwenquotum is een goed begin, maar lang niet de oplossing voor alles

7 okt 2021
Topvrouw van het jaar2021.jpg.webp

Nu het vrouwenquotum is aangenomen, is het misschien eens tijd ook iets te veranderen voor de 99,998 procent van de vrouwen die niet in raden van commissarissen zitten.

Eind september werd de wet Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen aangenomen door de Eerste Kamer. Die wet kwam er niet zomaar. Een verplicht vrouwenquotum zou ‘ontzettend gevaarlijk’ zijn, vond Gerard van Vliet, directeur van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Rabobank-econoom en hoogleraar Barbara Baarsma was ‘fel tegen’. Zakenvrouw Elske Doets vond het een ‘nachtmerrie’ en een ‘rampzalige rem op vrouwelijke ambitie’.

Maar ook steeds meer mensen waren voor: voormalig eurocommissaris Neelie Kroes vertelde in 2017 hoe ze radicaal van mening was veranderd over het quotum toen ze zag hoe langzaam de vooruitgang ging. Bestuurders die zeggen dat ze geen vrouwen konden vinden, Mark Rutte incluis, moeten volgens Kroes eens nodig naar de oog- of oorarts.

Gendergelijkheid
Een quotum is dus een goed begin, maar lang niet de oplossing voor alles. Een uitdaging voor het nieuwe kabinet om werk te maken van gendergelijkheid, met een integraal beleid, zoals de SER ook eerder adviseerde. Het moet gaan over de instroom, doorstroom en het behoud van talent. Daarvoor zijn maatregelen nodig als gratis kinderopvang, langer partnerverlof, controle op gelijke beloning en het uitbannen van zwangerschapsdiscriminatie. Organisaties moeten hun sollicitatie- en benoemingsprocedures onder de loep nemen en (onbewuste) discriminatie hierin tegengaan.

Bron: Volkskrant Column & Opinie
Foto: ANP

Lees het complete Volkskrant opiniestuk hier
CPB Notitie: Vrouwen aan de top

Onze partners