Logo

NVP Jaarthema's 2022

NVP Jaarthema's 2022

13 jan 2022
Jaarthema's 2022.png

In tijden van onzekerheid weet je één ding zeker. Mensen passen hun wensen aan de gevolgen van de crisis aan. En dat betekent nieuwe uitdagingen voor organisaties. Waar liggen

In tijden van onzekerheid weet je één ding zeker. Mensen passen hun wensen aan de gevolgen van de crisis aan. En dat betekent nieuwe uitdagingen voor organisaties. Waar liggen de risico’s? Zijn er ook kansen en waar liggen die dan? En hoe lang gaat de grootschalige onzekerheid duren, is deze tijdelijk of blijvend? Een crisis, en de daarmee gepaard gaande onzekerheid, versterkt de noodzaak tot herijking van eerder gemaakte strategische keuzes of zelfs van het gehele businessmodel. Wordt het korte termijn overleven of is een lange termijn transformatie noodzakelijk?

Met het tempo waarin veranderingen afgelopen jaar en ook dit jaar zich weer gaan voordoen, neemt de druk op organisaties toe. Een belangrijke kritische succesfactor is de mate waarin HR in staat is om goed en met succes met die veranderingen om te gaan.

Daarom heeft NVP voor 2022 vier thema’s gekozen waar je dit jaar meer over komt te weten. 
De NVP-jaarthema’s zijn daarmee de vertrouwde rode draad voor een verbindend en verrassend jaar vol met online kennissessies, landelijke bijeenkomsten en bijeenkomsten georganiseerd door kringen.

NVP zal de thema’s in deze volgorde toelichten: 

Kwartaal 1: aandacht voor Organisatie Performance.
Kwartaal 2: HR als strategische partner; is de getransformeerde HR-functie klaar voor de toekomst.
Kwartaal 3: High performance, op naar future proof teams.
Kwartaal 4: People first: Eerst de mensen, dan de resultaten.


Organisatie performance
En uiteraard gaat het in 2022 over de organisatie zelf. Met thema’s als organisaties wendbaar maken, van efficiency naar wendbaarheid, agile, procesoptimalisatie, digitalisering als organisatiestrategie, MVO en employee branding.

High performance teams
Een high performance team produceert hoogwaardige resultaten, waarbij het niet alleen draait om kwantiteit, maar ook om de team-bevlogenheid, zelfstandigheid en doel- en taakgerichte samenwerking. Zulke teams willen we toch allemaal binnen onze organisatie? Daarom horen thema’s bij als teams wendbaar maken, kritieke rollen + vaardigheden, performance monitoring, coachen op verzuim/burn-out en employee engagement.

HR als strategisch partner
HR is meer dan een ondersteunende afdeling met een grote verantwoordelijkheid voor ‘people-bijdragen’ aan de bedrijfsresultaten. Dit vraagt om verdere professionalisering van HR als strategisch partner. En ook over de rol en vaardigheden van HR bij strategie vorming. Ben jij en is jouw HR-team klaar voor de toekomst?

People first
De mens is de belangrijkste asset van je bedrijf en staat daarom altijd op nummer 1! Zorg dus goed voor je mensen. We gaan in op empowerment thema’s als arbeidsmarkt, employer-branding, zelfsturing, sturen op afstand, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid.

 

Doe mee in 2022. Met inspirerende en praktische bijeenkomsten. Luister NVP-podcasts en lees inhoudelijke bijdragen en interviews met collega’s of experts in NVP Magazine. Of schrijf een blog en organiseer samen met NVP regionale events met impact.

In de serie 'NVP aan tafel' lichten we de verschillende thema's kort toe. HR directeuren Chantal Groenendijk en Petra van der Vlist gaan in gesprek met experts.

Organisatie Performance

Onze partners