Logo

Irene Oerlemans nieuwe NVP-voorzitter ‘Ik bouw het liefst verder op wat er al is’

Irene Oerlemans nieuwe NVP-voorzitter ‘Ik bouw het liefst verder op wat er al is’

24 jan 2022
Ik bouw het liefst verder op wat er al is’.png

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 januari jl. werd Irene Oerlemans gekozen als nieuwe voorzitter van de NVP. Oerlemans volgt daarmee Alice Diels op die na vierenhalf jaar stopt met haar

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 januari jl. werd Irene Oerlemans gekozen als nieuwe voorzitter van de NVP. Oerlemans volgt daarmee Alice Diels op die na vierenhalf jaar stopt met haar voorzitterschap.

Voor een eerste kennismaking stelden we Irene Oerlemans een aantal vragen:

Hoe word je voorzitter van de NVP?
‘Je zou verwachten dat de voorzitter uit de gelederen van de vereniging komt, maar in mijn geval is dat niet zo. Ik ben een HR-professional in hart en nieren en al een tijd op zoek naar een manier om meer voor het vak te kunnen doen. Voorzitterschap van NVP is voor mij ideaal: ik kan de liefde voor het vak uitdragen en  bijdragen om NVP nog zichtbaarder en relevanter te maken.’

‘Daar zit ook meteen een spannende kant aan, want op de vragen hoe krijgen we het ledenaantal omhoog en hoe worden we aantrekkelijker voor potentiële leden, zoekt de NVP al jaren het antwoord. Ik heb niet de zelfoverschatting dat ik daar wel even verandering in breng, maar ik wil de uitdaging wel aangaan. Ik heb zelf niet eerder de behoefte gehad om lid te worden; onbekend maakt onbemind.’

Is ledengroei een doel voor jou?
‘Ja maar niet het enige doel. Het is het wel meest tastbare instrument om te meten of je als netwerk vereniging relevant bent. Je moet je alleen niet enkel richten op ledengroei, want dat kan contraproductief werken. Je zult steeds moeten verrassen en verbinden; relevant blijven.

Welke ambities heb je met de NVP?
‘Er zijn al heel veel toffe plannen binnen de NVP. De afgelopen jaren is de basis op orde gebracht in hoe alles binnen de vereniging is geregeld. Daarnaast zijn er heel veel creatieve initiatieven ontplooid waarbij de focus bijvoorbeeld lag op het werven van young professionals. Ik geloof in de richting die het bestuur heeft ingezet. Ik bouw het liefst verder op wat er al is en betrek daar graag alle leden bij.’

Wat is jouw visie op het HR-vak?
‘Ik draai al even mee in het vak en heb de ontwikkeling van personeelszaken via HRM naar People & Culture meegemaakt. Van veel aandacht voor mensen via een resource benadering met enkel aandacht voor de business. naar meer focus op well being en coaching, waarbij het individu weer centraal staat. Corona heeft natuurlijk ook een ontwikkeling op gang gebracht. Alle bestaande werkvormen en kennisoverdracht staan ter discussie. Hoe pakt HR daarin een rol? Hoe gaat de kennisoverdracht van oud naar jong als door het massale thuiswerken jonge mensen de senior niet meer hoort bellen? Of als je niet meer ziet hoe conflicten ontstaan en weer worden opgelost? Ik vind dat je als HR een tikje activistisch mag zijn en stelling mag nemen. Ik zelf doe dat graag op  onderwerpen als de loonkloof tussen mannen en vrouwen en in het algemeen op diversiteit en inclusie.’ 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is weer actueel na berichtgevingen over The Voice. Wat is de rol van HR als het gaat om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?
‘Ik geloof erg in de wijsheid van het collectief. Als netwerk is NVP sterk en kun je een klankbord zijn en kennis verbinden, en zo samen zorgen dat het beter wordt. Het interessante is dat er nu discussies op gang komen. Het onderwerp wordt nu breed en actief besproken.

Wat trekt jou aan in HR?
‘Ik hou ervan als iets klopt, zowel praktisch als inhoudelijk. Operationele toepasbare modellen gebruiken waar wetenschappelijk onderzoek achter zit, dat kenmerkt mij wel. Ik heb de hotelschool en een studie Culturele Antropologie als achtergrond. Een rare combinatie, maar daarin zie je ook het praktische, servicegerichte en de wetenschap terug.’

‘Ik heb twintig jaar een (internationale) HR-functie gehad bij verschillende grote bedrijven als Ahold en FrieslandCampina. In 2018 heb ik samen met zes HR-professionals HR-adviesbureau Bunchmark opgericht. Onze ambitie is om groeibedrijven te ondersteunen hun ambities waar te maken. Dat doen we door innovatieve HR strategieën en instrumenten in te zetten. Praktisch en creatief, passen bij mij.’

Onze partners