Logo

Wat een drama bij Ajax en The Voice of Holland! Het zal je overkomen

Wat een drama bij Ajax en The Voice of Holland! Het zal je overkomen

3 feb 2022
Grensoverschrijdend gedrag.png

Je kunt rustig zeggen dat grensoverschrijdend gedrag een echte crisis veroorzaakt. Het kán je overkomen! Je denkt je zaakjes goed op orde te hebben: een vertrouwenspersoon

Je kunt rustig zeggen dat grensoverschrijdend gedrag een echte crisis veroorzaakt.
Het kán je overkomen! Je denkt je zaakjes goed op orde te hebben: een vertrouwenspersoon aangesteld, gedragsregels, een klachtenprocedure opgesteld, en een klachtencommissie ingesteld. Wat kan jou gebeuren? Nou, je ziet het; de boel kan ineens compleet ontploffen. En dat kan je nooit voor 100% voorkomen.

Hét gesprek
Natuurlijk is de situatie bij Ajax en The Voice een heel uitzonderlijke omdat de media er massaal op springt. Maar juist dat laat ook heel goed zien hoeveel impact het heeft. Want alle verklaringen van vermeende slachtoffers en van vermeende daders, alle reacties, meningen, confrontaties en emoties die je bij de The Voice-rel ziet, iedereen heeft het erover. En dat zie je binnen een bedrijf dat wordt geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag natuurlijk ook. Vaak is het nog weken, maanden en soms nog veel langer hét onderwerp van gesprek binnen het bedrijf.

Verziekte sfeer
Je krijgt vaak kampen waarin mensen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan en elkaar de maat nemen. Ruzies die ontstaan omdat het morele kompas van de een niet strookt met dat van een ander. Maar denk ook aan medewerkers die zelf in het verleden met grensoverschrijdend gedrag (of erger) te maken hebben gehad, wiens oude wonden worden opengereten en daar logischerwijs erg mee worstelen. En aan de mensen die zelf grensoverschrijdend bezig zijn geweest maar waarover (nog) niet is geklaagd. Zij zullen ’m behoorlijk knijpen. Waar kan dat allemaal weer toe leiden? Gaan ze over tot manipuleren, intimideren of zelfs chanteren? Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Kort en zacht gezegd, het verziekt de sfeer binnen een bedrijf behoorlijk.

Actie
En dan moet je als werkgever natuurlijk ook nog actie ondernemen. Ook dat is vaak niet heel gemakkelijk. Moet je de ‘dader’ op staande voet ontslaan? Kun je hem (of haar) überhaupt wel ontslaan? En als de rechter oordeelt dat ontslag niet mogelijk is, wat dan? Hoe leg je dat aan het slachtoffer uit? En aan de collega’s? Hoe moet het verder?
Maar nog belangrijker; hoeveel impact heeft het op het slachtoffer? Komt zij (of hij) er nog bovenop? Welke hulp moet je diegene aanbieden?

Crisis
Je kunt rustig zeggen dat grensoverschrijdend gedrag een echte crisis veroorzaakt. En bij een crisis is het belangrijk om de rust te bewaren. Je hebt een vertrouwenspersoon, schakel die in als de werknemer dat zelf nog niet heeft gedaan. Kijk of de vertrouwenspersoon het slachtoffer kan helpen en ondersteunen. Je hebt een klachtenprocedure, stel die in werking en roep de klachtencommissie bij elkaar.

Regel professionele hulp voor diegenen die dat nodig hebben. Niet alleen voor het slachtoffer, maar misschien ook wel voor degene die is beschuldigd en voor anderen die hierdoor in de spreekwoordelijke knoop zijn geraakt. Praat erover met de collega’s, schakel desnoods professionele hulp in om gesprekken en discussies tussen collega’s onderling over dit onderwerp te leiden en te begeleiden. En probeer zelf zo rustig mogelijk te blijven. Neem geen overhaaste beslissingen, maar kom wel in actie. Laat het zeker niet op z’n beloop.

Rekening houden
Het drama bij The Voice laat ook goed zien dat mensen nu eenmaal snel conclusies trekken. ‘Waar rook is, is vuur’ is een veel gehoorde uitdrukking de laatste tijd. Op zich niet heel onlogisch als je alle verhalen hoort, maar als werkgever kan je dat niet doen. Je mag geen overhaaste conclusies trekken en niet ondoordacht handelen. Je hebt niet voor niets een klachtenprocedure en een klachtencommissie, laat die hun werk doen. Bied de commissie de middelen en de tijd om gedegen onderzoek te doen. Maar houd ook rekening met afwijkende scenario’s. Veroordeel of verdoem degene over wie is geklaagd nog niet. Het komt namelijk ook voor dat mensen een valse klacht indienen of dat zaken anders liggen dan ze in eerste instantie lijken. Als dat zo is, dan wil je nog geen dingen gedaan hebben die je niet meer terug kan draaien.

Onze partners