Logo

Hoge benzineprijzen compenseren als werkgever

Hoge benzineprijzen compenseren als werkgever

5 apr 2022
Brandstofkosten vs wg vergoeding.png

Door de steeds hogere olieprijzen blijft de benzineprijs stijgen. Wat als medewerkers daardoor niet naar het werk willen rijden of om een compensatie vragen?  De onrust op de werkvloer...

Door de steeds hogere olieprijzen blijft de benzineprijs stijgen. Wat als medewerkers daardoor niet naar het werk willen rijden of om een compensatie vragen? 

De onrust op de werkvloer over de hoge benzineprijzen neemt toe. Sommige werknemers beweren zelfs dat ziek thuis zitten goedkoper zou zijn dan structureel met de auto naar het werk gaan. Ruim 5 miljoen Nederlanders gaan met hun eigen auto naar het werk volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin: 'En zelfs met hybride werken wordt het onbetaalbaar'. Bonden vragen daarom of werkgevers een hogere compensatie kunnen bieden voor de kilometervergoeding.

Meer kilometervergoeding bieden

Veelgestelde vragen vanuit werkgevers en HR zijn momenteel: 'Mag ik eenmalig met een bedrag compenseren voor de hoge benzineprijzen?' en 'Mag ik een hogere kilometervergoeding betalen dan € 0,19 per kilometer?'.

Ja, dat mag. Maar de regeling voor het onbelast vergoeden van woon-werkverkeerkosten en thuiswerkkosten kent een maximum tot € 0,19 per kilometer tot € 2,- per dag. Als je als werkgever een hoger bedrag wilt vergoeden, dan kan je het hogere deel ten laste brengen van de zogenoemde werkkostenregeling. Via deze werkkostenregeling kunnen werkgevers tot een bepaald bedrag per jaar onbelaste voordeeltjes aan hun werknemers geven, bijvoorbeeld hogere vergoedingen voor reiskosten woon-werkverkeer of thuiswerken. Maar dit is een beperkte regeling en voor de meeste bedrijven geldt dan ook dat de werkkostenregeling vaak al helemaal gebruikt wordt voor andere dingen, zoals voor de vergoeding van sportabonnementen, voor de kosten van een personeelsfeest en voor de kerstpakketten. Als het werkkostenregeling-budget op is, dan zal over het deel van de vergoeding dat hoger is dan € 0,19 per kilometer of € 2,- per dag, belasting en sociale premies betaald moeten worden. Dat is dus minder aantrekkelijk. Hoewel is berekend dat een thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag tekortschiet en hoewel € 0,19 per kilometer al heel lang niet meer toereikend is, ziet het er vooralsnog niet naar uit dat hier snel verandering in komt. Pas in 2023 wordt de thuiswerkvergoeding geïndexeerd en verhoging van de reiskosten staat gepland voor 2024.

Goed werkgeverschap

Steeds meer organisaties zien wel dat de nood toeneemt om medewerkers tegemoet te komen. Zeker nu de arbeidsmarkt krap is, is de wens om mensen te behouden. Daarom adviseert de AWVN organisaties toch mee te gaan denken en uit goed werkgeverschap een eenmalige uitkering te bieden, of zelfs de kilometervergoeding te verhogen.

Onze partners