Logo

Motiveren van personeel

Motiveren van personeel

6 apr 2022
Motiveren van personeel.png

Deze tips voor leidinggevenden behandelt het motiveren van werknemers. Het geeft antwoord op de vraag wat motivatie is, waarom motiveren zo'n belangrijk onderdeel is van leidinggeven en hoe u...

Deze tips voor leidinggevenden behandelt het motiveren van werknemers. Het geeft antwoord op de vraag wat motivatie is, waarom motiveren zo'n belangrijk onderdeel is van leidinggeven en hoe u als leindinggevende uw medewerkers en team kunt motiveren. 

Wat is motivatie?

Motivatie is dat wat een mens aanzet tot gedrag, bijvoorbeeld tot het uitvoeren en het volbrengen van een taak. Op basis van motivatie bepalen mensen hoe zij hun energie aan verschillende activiteiten besteden. Motivatie bepaalt daarmee hoe hard mensen bereid zijn te werken om een taak te voltooien. De manier waarop werknemers hun energie gebruiken voor het volbrengen van hun taken, is van invloed op hun prestaties.

Motivatie op het werk vertaalt zich niet per definitie in overuren, in meetbare prestaties of in lang doorwerken maar ook in de manier van werken, de inspanning en de houding van de werknemer op zijn werkplek.

Voorbeeld
Het is maandagochtend. Uw werknemer heeft een fantastisch weekend gehad en hij weet dat het een drukke week gaat worden. Verschillende soorten gedachten kunnen door zijn hoofd gaan: Ik moet gewoon doorbijten tot vrijdag 5 uur en alle taken op mijn to-dolijst afvinken. Of: Dit wordt een moeilijke week maar ik kan niet wachten om aan de slag te gaan. In beide gevallen doet de werknemer zijn werk maar de wijze waarop en zijn houding en de energie die hij daarbij uitstraalt, zijn compleet anders.

Motivatie vloeit voort uit een behoefte, waaruit een doelstelling of een wens voortkomt die het handelen beïnvloedt. Geld is veelal niet de hoofddrijfveer op het werk, er liggen in werkelijkheid andere behoeftes aan het gedrag ten grondslag. Geld is zeker een onderdeel van de relatie tussen werknemers en hun werkgever, maar er spelen meer, subtiele en persoonsgerelateerde, elementen een rol.

De relatie tussen leidinggeven en motivatie

Motivatie is essentieel voor werknemers om hun potentieel op het werk te kunnen vervullen. Er is reden om aan te nemen dat gemotiveerd personeel toegewijder, energieker, innovatiever, meer gefocust en productiever is. En dat heeft een positief effect op de prestaties van het team. Als werknemers gemotiveerd zijn en toegewijd zijn aan hun werk, heeft dat een directe invloed op het succes van de organisatie.

Organisaties met gemotiveerde werknemers hebben vaak minder personeelsverloop dan organisaties waar de werknemers niet of matig gemotiveerd zijn. Ook in sectoren met veel tijdelijk personeel kunnen leidinggevenden, door het betrekken en motiveren van personeel, ervoor zorgen dat werknemers hun uiterste best doen.

Als leidinggevende kunt u de motivatie van werknemers gebruiken om hen te stimuleren zich in te spannen bij hun werk. Dat komt ten goede aan de business. Motiveren is een voortdurende activiteit die ingebed moet zijn in de organisatie om succesvol te zijn. U kunt uiteraard niet alle ervaringen van een werknemer in de organisatie beheersen maar als leidinggevende bent u de kernschakel tussen de organisatie en het individu. Uiteraard zijn er verschillende factoren die invloed hebben op de motivatie van werknemers maar de invloed van leidinggevenden op motivatie is behoorlijk groot.

Tip! Welke invloed hebben verschillende managers tijdens uw carrière op uw motivatie gehad? 

Werknemersbetrokkenheid en motivatie

Een veelgebruikte term binnen organisaties is werknemersbetrokkenheid, ook wel ‘engagement’ genoemd. De kern van werknemersbetrokkenheid is de binding die de werknemer heeft met de organisatie. Het omvat de motivatie van werknemers om hun uiterste best te doen op het werk.

In organisaties worden medewerkerstevredenheidsonderzoeken ingezet om de betrokkenheid te meten. Deze onderzoeken helpen om vat te krijgen op motivatie op de werkplek. De uitkomsten geven u informatie over wat u als leidinggevende kan doen om uw team te motiveren, inspireren en echte (affectieve) betrokkenheid te kweken.

Enquêtes naar werknemersbetrokkenheid onderzoeken vaak een aantal factoren die van invloed zijn op werknemersmotivatie. Op elk van die factoren kunt u als leidinggevende invloed uitoefenen.

Bejegening: Als werknemers met eerlijkheid en respect worden behandeld is dit van invloed op hun motivatie. Wordt een werknemer door zijn leidinggevende met respect behandeld, dan zal hij waarschijnlijk ook voelen dat de organisatie hem of haar respecteert. Dit kan de motivatie van de werknemer om zijn best te doen voor het bedrijf beïnvloeden.

Persoonlijke prestaties: Werknemers proberen tijdens hun dienstverband een gevoel van voldoening en trots uit hun werk te halen. Dat gevoel is grotendeels afhankelijk van de persoonlijkheid en de waarden van de werknemer. Als leidinggevende helpt het om de persoonlijke kenmerken en waarden van de werknemers in uw team te begrijpen en het werk zo in te richten dat de werknemers in hun werk en doelstellingen tegemoet worden gekomen.

Gevoel van waardering: Waardering door leidinggevende en werkgever vergroot de motivatie op het werk. Waardering kunt u tonen in beoordelingsgesprekken, maar is niet beperkt tot een formeel proces. Een eenvoudig ‘dankjewel’ kan wonderen doen en ervoor zorgen dat de werknemer zich gewaardeerd voelt.

Leiderschap: Vertrouwen in de koers van de organisatie is cruciaal voor het kweken van betrokkenheid bij en het motiveren van werknemers. Leiderschap moet zich niet beperken tot het managementteam. Als leidinggevende fungeert u als rolmodel. In de ogen van werknemers vertegenwoordigt u namelijk de organisatie en heeft u de taak de strategische richting van de organisatie uit te leggen aan uw team, eventueel in op het team aangepaste vorm.

Hoewel tevredenheidsonderzoeken onder werknemers kunnen aantonen wát hen in de organisatie motiveert, verschillen de drijfveren tussen teams en werknemers. Leidinggevenden zouden een hechte relatie met hun teamleden moeten opbouwen om te begrijpen wat hen motiveert. De resultaten van een werknemers­betrokkenheids­onderzoek kunnen gebruikt worden als startpunt voor het voeren van een open en eerlijke dialoog met de werknemers.

Onze partners