Logo

Minister SZW: pak de kansen van hybride werken

Minister SZW: pak de kansen van hybride werken

17 apr 2022
Hybride werken.png

De minister van SZW wil dat hybride werken structureel vormgegeven wordt. Dit schrijft ze in een Kamerbrief van 21 maart. Nu is hèt moment dat werkgevers en werknemers hierover...

De minister van SZW wil dat hybride werken structureel vormgegeven wordt. Dit schrijft ze in een Kamerbrief van 21 maart. Nu is hèt moment dat werkgevers en werknemers hierover toekomstvaste afspraken kunnen maken.

Als samenleving zitten we op een kantelpunt waarin we gaan van een dringend advies tot thuiswerken om besmettingen tegen te gaan, naar hybride werken met een (veel) bredere doelstelling. Dat laat de minister van SZW in een brief aan de Tweede Kamer van 21 maart weten. Zij wil stimuleren dat werkgevers en werknemers afspraken maken over hybride werken, met een balans tussen welzijn van medewerkers, organisatiebelang en het realiseren van maatschappelijke doelen.

Thuiswerken heeft voordelen vinden werknemers en werkgevers
Zowel werkgevers als werknemers hebben het thuiswerken in de afgelopen twee jaar positief ervaren staat te lezen in de kamerbrief. Het scheelt reistijd, geeft een betere balans werk-privé, kan kantoorkosten verminderen en heeft positieve maatschappelijke gevolgen zoals vermindering piekuren in het openbaar vervoer en vermindering van files. Ook kan het de mentale staat van werknemers verbeteren en levert het vaak gemotiveerdere werknemers op.

Zowel werkgevers als werknemers willen het (deels) thuiswerken vasthouden.

Agenda voor de toekomst van hybride werken
Het kabinet wil het gewenste proces van afspraken maken ondersteunen en streeft ernaar voor de zomer een ‘Agenda voor de toekomst van hybride werken’ te publiceren, met de bedoeling de voordelen te behouden en nadelen weg te nemen. Belangrijke bouwsteen voor deze agenda is het binnenkort te verschijnen advies van de SER.

Aan de SER is gevraagd onderzoek te doen naar welke uitdagingen er liggen voor het bereiken van de balans van hybride werken en wat het kabinet, werkgevers, werknemers en andere partijen kunnen doen om hier goed op in te spelen (stappen en randvoorwaarden). Gevolgen voor thema’s als mentale gezondheid, inrichting kantoor, organisatiecultuur en mobiliteit krijgen in elk geval aandacht.

Onderzoeksuitkomsten en ervaringen meenemen
Zowel bij het opstellen van de agenda en bij het maken van toekomstvaste afspraken tussen werkgevers en werknemers zou gekeken kunnen worden naar thuiswerkervaringen van de afgelopen twee jaar. In diverse lopende en afgeronde onderzoeken en pilots wordt bekeken hoe werkgevers en werknemers het thuiswerken hebben ervaren.

Zo heeft Capgemini een rapportage opgesteld in opdracht van SZW op basis van interviews met werkgevers en werknemers van tien organisaties. Uitkomsten hiervan kunnen waardevolle tips opleveren voor andere organisaties die hybride werken meer vaste omlijning willen geven. Bijvoorbeeld dat niet alleen de thuiswerkplek op orde moet zijn, maar ook dat de inrichting van kantoor aangepast kan worden aan meer thuiswerk. Verder kan het nuttig zijn te kijken naar omgangsvormen en (andere) manieren van trainingen. Het is een aandachtspunt dat de RI&E zal moeten worden aangepast. Een andere tip is om de start van hybride werken officieel af te trappen. Het ministerie is bezig met een vervolg op deze rapportage.

Ook verzamelt de overheid doorlopend tips voor het vormgeven van hybride werken op bijvoorbeeld de website hoewerktnederland.nl.

Onderzoeken die zijn gedaan naar het welbevinden van thuiswerkenden zoals de vijfde Nationale enquête Arbeidsomstandigheden COVID-19 door TNO en CBS zullen ook worden meegenomen in de Agenda.

Onze partners