Logo

3x opvallende rechterlijke uitspraken

3x opvallende rechterlijke uitspraken

20 apr 2022
rechtelijke uitspraken.png

Een zieke werknemer die met vakantie ging ondanks dat z'n verlof was ingetrokken, werd op staande voet ontslagen. Was dat terecht? Deze en twee andere voor HR interessante...

Een zieke werknemer die met vakantie ging ondanks dat z'n verlof was ingetrokken, werd op staande voet ontslagen. Was dat terecht? Deze en twee andere voor HR interessante rechterlijke uitspraken worden hieronder uitgelicht.

1. Zieke werknemer toch op vakantie na intrekken verlof, onterecht ontslag
Een werknemer meldt zich ziek vlak voordat hij op vakantie gaat. De werkgever trekt daarop het verlof in, omdat hij wil dat de werknemer eerst naar de bedrijfsarts gaat. Als de werknemer dit nalaat en toch vertrekt, wordt deze op staande voet ontslagen. Daaraan voorafgaand had de werknemer enkele officiële waarschuwingen gekregen, voor onder meer agressief gedrag en werkfouten. In de laatste officiële waarschuwing geeft de werkgever aan dat hij bij een volgende misdraging maatregelen treft. Ook wordt de werknemer overgeplaatst.

De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet terecht was. De werkgever heeft de werknemer genoeg gewaarschuwd. Het Gerechtshof oordeelt anders en vernietigt het ontslag op staande voet. Het feit dat de werknemer wegens vakantie niet bij de bedrijfsarts verscheen, is geen dringende reden. De eerdere schriftelijke waarschuwingen maken dit niet anders, want die gingen over hele andere gedragingen. Bovendien werkte de werknemer na overplaatsing inmiddels naar tevredenheid op de nieuwe afdeling. De werkgever had een veel lichtere sanctie van opschorting van loon moeten toepassen.

2. Werknemer moet in afwachting ontslag alle taken kunnen uitvoeren
Een werknemer wordt in afwachting van een ontslagprocedure bij UWV vrijgesteld van werk. Hij vecht zijn ontslag aan en wil blijven werken. De werkgever geeft hem toegang tot het werk, maar de werknemer mag niet meer al zijn eigen werkzaamheden verrichten. Hij vindt dat hij wordt uitgesloten van grote deals en bonussen. In kort geding eist de werknemer dat hij wordt toegelaten tot zijn werk, inclusief alle taken en bevoegdheden. De werkgever stelt dat hij de vrijheid heeft om zijn onderneming zo in te richten dat het voortbestaan daarvan ook op de lange termijn verzekerd is. De rechter vindt deze motivatie onvoldoende en wijst de vordering van werknemer toe; deze mag al zijn werkzaamheden hervatten.

3. Geen ‘cherry picking’ bij pakketvergelijking, gelijke arbeidsvoorwaarden payroll-werknemers
De werknemer is in dienst van een personeelsvennootschap die haar werknemers uitleent aan andere ondernemingen binnen hetzelfde concern. Dit ‘intraconcern uitzenden’ is wettelijk gelijkgesteld aan payrolling. Payrollkrachten hebben sinds de WAB dezelfde rechtspositie en beloning als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn. In dit geval valt de werknemer niet meer onder de cao van de werkgever, maar onder de cao Gemeenten. De werkgever heeft per 1 januari 2020 niet de hele cao Gemeenten toegepast, maar een ander soort (overgangs)regeling. De werknemer is erop achteruitgegaan, vindt ze en stapt naar de rechter.

De vraag is hoe die vergelijking tussen de arbeidsvoorwaarden moet plaatsvinden. De kantonrechter oordeelt dat niet alle arbeidsvoorwaarden afzonderlijk met elkaar moeten worden vergeleken. Deze ‘cherry picking’ bevoordeelt de werknemer, want die zou dan altijd recht hebben op de beste regeling. Dit is niet het doel van de nieuwe regeling rondom gelijke beloning van payrollwerknemers. Volgens de rechter moet er een pakketvergelijking plaatsvinden. Na wat plussen en minnen komt de rechter tot het oordeel dat de werknemer er in z’n geheel niet op achteruit is gegaan en stelt de werkgever in het gelijk.

Het is overigens vaste rechtspraak dat pakketvergelijking juist níét geldt bij een vergelijking tussen individuele arbeidsvoorwaarden en een cao, bijvoorbeeld als een werkgever ten onrechte geen cao heeft toegepast. In dat geval mag er wél cherry picking plaatsvinden: de werknemer heeft dan per arbeidsvoorwaarde recht op het eventuele meerdere uit de cao.

Onze partners